HR is belangrijker dan een paar jaar geleden

0

HR-professionals vervullen voor het eerst sinds drie jaar weer een belangrijkere rol binnen organisaties. Het afgelopen jaar is de adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol van HR gestegen: van 66 naar 74 procent. De uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden zijn in dezelfde periode afgenomen van 34 procent naar 26 procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’ van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals.

Machinematig
Administratieve HR-activiteiten verschuiven van de mens naar de machine. Door nieuwere en slimmere software hoeft een deel van het oude werk niet meer door mensen gedaan te worden, zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HRM bij Berenschot. ‘De rol binnen HR verschuift en HR-professionals moeten hierdoor kritisch kijken naar hoe zij waarde toevoegen aan de organisatie. Een deel van de mensen wordt bevrijd en zal tijd hebben om de business inhoudelijk te gaan steunen, en een deel van de huidige P&O’ers zal niet meer aan kunnen haken bij die nieuwe rol, omdat hun competenties te verouderd zijn.’

Voldoende mensen
Kwantitatief zijn er in principe voldoende HR-professionals die de nieuwe rol van HR kunnen vervullen. ‘Maar businesspartner ben je niet zomaar, het is niet voldoende om dat op je visitekaartje te zetten. Als ik aan P&O’ers vraag hoeveel procent van de organisatieomzet is gerelateerd aan personeelsgebonden kosten, dan kan de meerderheid me geen antwoord geven. En dat terwijl het volgens mij écht heel noodzakelijk is om te weten hoe je organisatie in elkaar zit en wat je eigen rol daarin is.’
Daar ligt dus nog een flinke uitdaging. ‘Tegenwoordig zitten deze competenties wel in de curricula van opleidingen, maar er zijn de afgelopen decennia hele cohorten op de arbeidsmarkt gekomen die volstrekt andere vaardigheden hebben geleerd.’

Belangrijkere rol
De belangrijkere rol van HR is bijvoorbeeld te zien bij reorganisaties. Slechts 10 procent van de taken van HR bij reorganisaties is momenteel uitvoerend, dit was vorig jaar nog 18 procent. De rol van de HR-professional bij reorganisaties is voor 54 procent participerend, 23 procent adviserend en 13 procent initiërend.

Loonstijging
Door de uitbreiding van het takenpakket en verandering in de uitvoering verwachten veel HR-professionals (69 procent) de komende jaren een verzwaring van hun functie. Dit zien HR-professionals ook terug in hun beloning. De gemiddelde loonstijging van HR-professionals in 2014 is 1,9 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan de loonstijging van 1,2 procent die vorig jaar werd verwacht. Voor het komende jaar verwachten HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,7 procent. Meer dan de helft (56 procent) verwacht dat het salaris gelijk blijft.

Solliciteren
Bijna een kwart van de HR-professionals (23 procent) is op zoek naar een andere baan. Hiervan is 63 procent actief aan het solliciteren naar een andere functie, dit was vorig jaar nog 55 procent. Vooral HR-professionals in medior functies zijn van plan om van baan te veranderen. Het huidige salaris is niet voor iedereen een reden om te switchen van baan. Zowel HR-professionals die tevreden zijn met hun salaris (28 procent) als zij die daar ontevreden over zijn (33 procent), zijn van plan van baan te veranderen.

Lees ook: Digitale HR revolutie en Op zoek naar de meerwaarde van HR

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.