Havenarbeiders naar stadhuis Rotterdam

1

Het Comité Solidaire Haven wil dat de gemeente en het UWV meewerken aan een plan om werkloze havenarbeiders in de haven te laten terugkeren.

Donderdag wonen havenarbeiders samen met het comité een commissievergadering bij die over de arbeidsmarktsituatie in de haven spreekt.

In een open brief aan de Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer (Sociale Zaken) stelde Bert Voogt bovendien opnieuw mogelijke wantoestanden in de haven aan de kaak. In december deed Voogt dit ook al tijdens een commissievergadering. Het Comité Solidaire Haven meent dat werkgevers in de haven een asociaal personeelsbeleid voeren, waarbij oudere werknemers op straat zouden worden gezet en daarvoor in de plaats jongeren worden aangenomen op goedkope en tijdelijke contracten.

Een plan van gemeente, UWV en de belangenorganisatie moet uitkomst bieden. ,,Er zijn genoeg vacatures die door de werkloze havenarbeiders vervuld kunnen worden”, aldus Voogt in zijn brief. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat in de sectoren techniek, haven en logistiek van de Rotterdamse haven tussen nu en 2013 jaarlijks ongeveer tweeduizend banen vrijkomen. Het UWV heeft al gezegd bereid te zijn mee te werken, aldus Voogt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Dick Klinkhamer op

  Ja zeker. Het heeft immers niets van doen met privacy wetgeving of iets dergelijks. Iedere polis kent in de voorwaarden wel de onderstaande tekst als verplichting. En veel verzuimverzekeraars hebben op de een of andere manier wel een vinger in de pap bij de 'onafhankelijke' arbodiensten….

  "De verzekeringnemer verplicht zich:


  … de verplichtingen, zoals die door de maatschappij,
  de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbodienst, de
  WULBZ en andere wettelijke bepalingen aan hem
  worden opgelegd, na te komen.
  .. Het niet nakomen van een op de verzekeringnemer
  rustende verplichting en/of het niet c.q. niet volledig
  en naar waarheid verstrekken van inlichtingen en
  gegevens kan verlies van het recht op uitkering tot
  gevolg hebben. De maatschappij behoudt zich het
  recht voor het teveel of ten onrechte uitbetaalde van
  verzekeringnemer terug te vorderen."