Gevangenispersoneel vaak niet gekwalificeerd

0

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat al vele jaren personeel werk doen in gevangenissen en detentiecentra waarvoor ze niet zijn opgeleid.

Sinds 2002 worden deze ‘goedkopere’ detentietoezichthouders ingezet om als volwaardig bewaarder normale gedetineerden te begeleiden en te bewaken. Ook werken veel van hen als vreemdelingenbewaarder.

Dit blijkt uit informatie van verscheidene van deze toezichthouders. Jan Willem Dieten van vakbond Abvakabo bevestigt deze situatie. ‘Die is ons al jaren een doorn in het oog.’

De toezichthouders werden oorspronkelijk aangenomen om korte tijd op bolletjesslikkers te passen. Vandaar de beperktere opleiding.

Het ministerie van Justitie heeft weersproken dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) al vele jaren personeel in gevangenissen en detentiecentra werk laat doen waarvoor het niet of onvoldoende is opgeleid. ‘Het is onjuist’, laat een woordvoerder weten.

‘De achthonderd personeelsleden die in het artikel worden genoemd, zijn geen penitentiaire inrichtingwerkers in het gevangeniswezen. De achthonderd personeelsleden maakten tot voor kort deel uit van de zogeheten DJI-pool. Het betrof personeel met een tijdelijke aanstelling als bewaker-beveiliger’, aldus justitie. ‘De DJI-pool is rond 2002 sterk uitgebreid in verband met de detentie van bolletjesslikkers op Schiphol. Later is het personeel ingezet in de detentiecentra voor vreemdelingen. Per 1 oktober 2009 is de DJI-pool opgegaan in de nieuwe Dienst Personele Ondersteuning. Daarmee is er ook geen sprake meer van tijdelijk werk. Het personeel uit de pool krijgt na de tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling aangeboden. Personeel uit de DJI-pool wordt niet ingezet in het gevangeniswezen.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.