Gemengde teams productiever

0

Gemengde teams, met een evenwichtige verdeling van oudere en jongere werknemers, zijn productiever en kennen een relatief laag ziekteverzuimcijfer. Dit stelt promovendus Franz Josef Gellert in zijn onderzoek naar relaties tussen ouderen en jongeren op de werkvloer.

Gellert is senior onderzoeker aan de Hanze University Groningen, International Business School. Hij promoveerde 8 september met zijn onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Onderzoek leeftijd en veeleisend werk

Met het vooruitzicht dat werknemers vanwege de vergrijzing langer zullen moeten doorwerken, wilde Gellert het belang van de relatie tussen leeftijd en werk nader onderzoeken.

Gellert bekeek daarvoor de invloed van leeftijd op relaties en prestaties in teams die mentaal en fysiek veeleisend werk verrichten, zoals lopende-bandwerk en de verzorging van bejaarden. Hij verzamelde daarvoor gegevens in bejaardentehuizen en kleine bedrijven in Duitsland en bij een autofabrikant in Zweden.

Gellert zag dat ouderen beter presteren vanwege hun ervaring. Dit geldt dan vooral in een werkomgeving met een sterk routinematig karakter, zoals lopende-bandwerk. Er werd daar meer geproduceerd en er was minder ziekteverzuim.

Aan de hand van zijn onderzoek adviseert Gellert dat managers bij het samenstellen van teams oudere werknemers met jongeren moeten laten samenwerken.

Ouderen bijscholen

De prestaties gaan verder omhoog door ouderen bij te scholen en met jongeren in een team te plaatsen. Zo wordt kennisuitwisseling beter gestimuleerd.

Dat ouderen niet meer bijgeschoold zouden kunnen worden, klopt niet, stelt Gellert. Persoonlijke groei wordt voor een groot deel bevorderd door het klimaat van de werkomgeving. Als er binnen de organisatie mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, en als die wordt gestimuleerd, dan kunnen de individuele competenties nog steeds groeien.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.