Geleidelijk meer vrouwen in topfuncties

0

Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven neemt langzaam toe.

Bij de 203 bedrijven en organisaties die sinds 2008 het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend, groeide het vorig jaar van gemiddeld 17,8 naar 18,5 procent. De meeste topvrouwen zijn te vinden in de sectoren werkgevers- en werknemersorganisaties, handel en horeca en gezondheids- en welzijnszorg.

Dat staat in een onderzoek dat maandag is aangeboden aan minister Marja van Bijsterveldt, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid. Bij ruim de helft van de bedrijven die het charter tekenden, nam het aantal topvrouwen toe; bij een derde daalde het. Het onderzoek is gedaan door het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Het Charter Talent naar de Top heeft als doel meer topvrouwen in het bedrijfsleven te krijgen.

De bedrijven die hun handtekening onder de overeenkomst plaatsten, hebben samen ruim 700.000 werknemers in dienst. In deze ondernemingen werken in sommige sectoren beduidend meer vrouwen in hoge functies dan bij andere organisaties in dezelfde bedrijfstak. Zo bedraagt het aandeel topvrouwen bij financiële instellingen en verzekeraars die het charter tekenden 16 procent en bij bedrijven in deze sector die de overeenkomst niet hebben ondertekend 6 procent.

Om meer vrouwen aan de top te krijgen is het volgens het onderzoek essentieel dat er ook voldoende vrouwen in de subtop van een bedrijf werken. In totaal bestaat het personeelsbestand van de bedrijven voor 40 procent uit vrouwen. Het aandeel vrouwen in de subtop bedraagt 25 procent.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.