Geef medewerkers meer autonomie

0

Wil je dat medewerkers gemotiveerder of meer betrokken zijn? Geef hen dan meer autonomie.

Dit betekent dat je medewerkers meer ruimte geeft om zelf beslissingen te nemen, om zelf na te denken, over de inrichting van hun eigen functie. Medewerkers moeten denken en handelen als een zelfstandige, aldus consultant David Lee. Hij haalt daarbij een onderzoek aan dat door Daniel Pink in zijn boek Drive: The Surprising Truth About What Really Motivates Us wordt beschreven.

Autonomer = Snellere groei + Hogere retentie

In dit onderzoek, uitgevoerd door de Cornell University, stuurt de helft van de 320 bestudeerde bedrijven haar medewerkers aan volgens het command en control principe. De andere helft van de bedrijven geeft medewerkers autonomie.

Deze bedrijven:
· Groeiden 4 keer sneller dan de bedrijven die hun medewerkers commanderen en controleren.
· Hadden slechts een derde van het verloop van de bedrijven die hun medewerkers volgens het command en control principe aansturen.

Autonomer = Productiever + Meer initiatief

Onderzoek, gepubliceerd in A Study of Voluntary Effort in the Workforce, toonde aan dat als medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk ze een extra stapje zetten. Als medewerkers autonomer zijn, werken ze dus harder.

Autonomer = Grotere veerkracht

Command en control omgevingen geven medewerkers weinig ruimte om zelf na te denken en beslissingen te nemen. Dit leidt tot “hulpeloze medewerkers”. Deze medewerkers leren dat zelf nadenken en handelen zinloos is. Dus proberen ze dat niet eens meer en wachten ze passief op opdrachten.

Als medewerkers autonomie hebben bouwen ze vertrouwen op, worden ze vindingrijker en pakken ze aan. Deze medewerkers hebben veel meer veerkracht. Zij kunnen beter omgaan met druk en kunnen zich makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden.

9 tips om autonomie binnen de organisatie te bevorderen:

1. Laat managers het belang van autonomie zien
2. Laat medewerkers het belang van autonomie zien Als je betwijfelt of een medewerker meer autonomie aankan, zeg dat dan eerlijk.
3. Werk samen een plan uit waarin stapje voor stapje naar meer autonomie wordt toegewerkt.
4. Vraag medewerkers of ze de middelen en kennis hebben om hun “eigen business te runnen”.
5. Stop met micromanagement.
6. Als je een opdracht geeft, laat dan medewerkers beslissen hoe ze dit gaan aanpakken.
7. Geef medewerkers de ruimte om te experimenteren.
8. Schenk aandacht aan succesvolle nieuwe ideeën en oplossingen die voortkomen uit experimenten.
9. Als een medewerker iets nieuws probeert en faalt, maak er dan een leermoment van. Vraag wat de medewerker heeft geleerd en hoe hiervan in de toekomst kan worden geprofiteerd.

Bron: TLNT

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.