Focus op leiderschap is kans voor HR

0

Het onderwerp leiderschap mag rekenen op toenemende belangstelling. En dat is logisch want steeds meer onderzoek toont aan dat de rol van een leider cruciaal is voor een succesvol opererende organisatie. Deze focus op het belang van leiderschap is een unieke kans voor HR om zichzelf echt in de schijnwerpers te zetten binnen organisaties.

Als HR voor goede leiders zorgt, zorgt zij tevens voor een gezonde organisatie en voor het welzijn van het personeel. Emma Donaldson-Feilder en haar collega Rachel Lewis identificeerden vier elementen waaraan HR aandacht moet besteden bij het creëren van een goed leiderschapsklimaat binnen de organisatie.

1. Definiëren wat goed leiderschap betekent
Er zijn heel veel verschillende definities van leiderschap. Iedereen heeft een eigen, vaak impliciet, idee van wat leiderschap inhoudt. Maar HR professionals verkeren in de ideale positie om te definiëren wat leiderschap betekent in de context van de eigen organisatie.

Dit kan betekenen dat HR een lijst opstelt met gedragsindicatoren en competenties zodat iedereen binnen de organisatie een gemeenschappelijk beeld heeft van leiderschap en leiders. Het kan ook duidelijk maken dat leiderschap verspreid wordt over de gehele organisatie en niet louter de verantwoordelijkheid is van een kleine groep van leidinggevenden.

2. Het ontwikkelen van de vaardigheden van leiders
Een ander probleem met leiderschap is volgens Donaldson-Feilder dat mensen vaak gepromoveerd worden tot leiders zonder dat zij de benodigde steun en opleiding krijgen die nodig zijn om op verantwoordelijke wijze dat leiderschap in te vullen.

Om dit tekort aan leiderschapsvaardigheden op te pakken moet HR eerst het huidige niveau van bekwaamheid binnen de organisatie bepalen. Daarna moet HR een programma voor het ontwikkelen van leiderschap opstellen waarin zowel gewerkt wordt aan de vaardigheden van huidige leiders als aan die van toekomstige leiders.

Toekomstbestendig leiderschap vraagt om een lange termijnaanpak. Er moet niet alleen aan vaardigheden gewerkt worden, maar ook aan de persoonlijke identiteit van leiders. Coaching en mentoring kunnen daarbij een grote rol spelen.

3. Het opzetten van systemen, processen en beleid
Opleiding en training van leiders is natuurlijk ontzettend belangrijk. Echter, processen zoals recruitment, promotie en evaluatie zijn net zo belangrijk om leiderschap binnen organisaties te bevorderen.

Recruitment en promotie-systemen kunnen ervoor zorgen dat alleen leiders met potentieel in de positie komen om anderen te leiden. Inhoudsdeskundigen, die nooit het vermogen zullen bezitten om goede leiders te zijn, moeten gepromoveerd worden naar meer specialistische functies. Hun bijdrage aan het succes van de organisatie wordt daarmee erkend, zonder dat de kwaliteit van het leiderschap aangetast wordt.

Via beoordeling en prestatiemanagement kan uitgedragen worden wat verwacht wordt van (toekomstige) leiders en kunnen leiderschapsvaardigheden getoetst worden.

4. Het creëren van omstandigheden waarin de waarde van leiderschap wordt erkend
Om te bereiken dat geïnvesteerd wordt in effectief leiderschap is het essentieel dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van de waarde van leiderschap.

Dit kan HR bereiken door:

  • leiderschap op een voetstuk te plaatsen,
  • de business case te benadrukken,
  • de agenda te beïnvloeden, en
  • aantonen hoe belangrijk effectief leiderschap is voor organisaties die opereren in een complexe, turbulente omgeving.

HR moet via rolmodellen laten zien wat de waarde is van goed leiderschap. De afdeling HR kan dus een hele belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en bevorderen van leiderschap binnen de organisatie. Daarmee helpt zij zowel de organisatie, haar medewerkers als zichzelf. Dit artikel over de cruciale rol van HR bij het bevorderen van leiderschap binnen organisaties is te vinden op het blog Exploring Talent Management.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.