Een op acht niet goed toegerust voor werk

0

Een op de acht mensen is onvoldoende toegerust voor het werk dat ze doen. Kwalificatieveroudering is hier een belangrijke oorzaak van.

Dat blijkt uit de Werkgeversenquête Arbeid 2010 van TNO.

Gemiddeld achten werkgevers 86% van hun werknemers voldoende toegerust voor het werk. Grootste mismatch zien we in de horeca (80% voldoende toegerust) en de industrie (83%  voldoende toegerust). De mismatch is over de tijd gezien wel stabiel.

Oorzaken

Volgens Jos Sanders, onderzoeker bij TNO, kun je de oorzaak van die mismatch onder meer zoeken in de veroudering van kwalificaties van mensen. ‘We onderscheiden wel verschillende vormen van kwalificatieveroudering: technische, economische en perspectivische veroudering.’

Kwalificatieveroudering

  1. Technische veroudering betekent dat veranderingen in mensen zelf de oorzaak zijn voor een verminderende inzetbaarheid. Een voetballer is op zijn 35e fysiek wel zo ongeveer klaar, de rug van een bouwvakker kan na twintig jaar versleten raken en mensen die jaren achtereen emotioneel belastend werk doen raken soms afgestompt.
  2. Economische veroudering betekent dat verandering buiten de werknemer ertoe bijdragen dat iemands kwalificaties steeds minder gevraagd worden. De ‘economische’ waarde van kwalificaties voor de arbeidsmarkt vermindert daardoor. Voorbeeld is de bankmedewerker die door de komst van pinautomaten zijn competentie om geld te verstrekken overbodig ziet worden en dus zijn economische waarde op de arbeidsmarkt ziet dalen.
  3. Perspectivische veroudering ten slotte impliceert dat werknemers met verouderde denkpatronen werkzaam zijn en/of in verdwijnende netwerken opereren. Hier gaat het bijvoorbeeld om leidinggevenden die moeilijk doen over gebruik van sociale media of om werknemers van wie het zakelijke netwerk met pensioen gaat en dus snel uitdunt.

Geringere vitaliteit

Tijdig signaleren én voorkomen (of vertragen) van veroudering van kwalificaties zou de inzetbaarheid van werknemers kunnen verduurzamen. Voor het laatste vinden we bijvoorbeeld aanwijzingen in de eerste resultaten van meerjarig onderzoek dat TNO uitvoert onder een grote groep werknemers van 45 jaar en ouder (STREAM: Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation). De eerste meting in dit onderzoek laat zien dat een grotere mate van ervaren kennisveroudering inderdaad samenhangt met een lager ingeschat werkvermogen en een geringere vitaliteit. Ook ervaren werknemers met verouderde kennis meer leeftijdsdiscriminatie van de kant van werkgevers

Tips voor P&O

Jos Sanders geeft enkele tips hoe organisaties kwalificatieveroudering kunnen tegengaan:

  1. Let niet alleen op het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar zorg dat de bestaande ook worden benut. Not using means losing, zeggen ze in het Engels.
  2. Mensen moeten kunnen anticiperen op veranderingen. Help ze daar actief bij door de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied met ze te delen. Natuurlijk kun je niet iedereen even ver vooruit laten kijken, maar ook ‘hier en nu-mensen’ kun je net iets verder vooruit laten kijken.
  3. Kijk als werkgever en werknemer samen naar het takenpakket of stimuleer mensen dat zelf te doen. Heb het over wat werknemers in huis hebben en in hoeverre daar ook aanspraak op wordt gemaakt in de functie. Onderbenutting kan de motivatie doen opdrogen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.