Duurzaam HR-beleid loont

0

Duurzaam ondernemen is een keuze. Het heeft onder meer te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en met een gezond werk- en leefklimaat. Een werkgever die kiest voor duurzaam ondernemerschap kiest er ook voor om dit in diverse aspecten binnen het eigen bedrijf door te voeren.

Er kunnen bijvoorbeeld allerlei milieubewuste keuzes gemaakt worden zoalsv zuinig omgaan met energie en papier; concrete zaken die ook redelijk gemakkelijk uit te voeren zijn. Maar wat veel minder concreet is, is hoe er duurzaam omgegaan kan worden met het grootste kapitaal van het bedrijf: het personeel.

Duurzaam omgaan met personeel
Duurzaam HR-beleid. Een mooie term. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Het is geen term die duidelijk omschreven is. Het zegt iets over de cultuur, over hoe keuzes tot stand komen en welke overwegingen er aan ten grondslag liggen. En over langere-termijndenken en houdbaarheid. Het zegt ook iets over normen en waarden binnen het bedrijf. Hoe wordt er omgegaan met zaken die van belang zijn voor de planeet, de mensen die er op wonen (en in het bedrijf werken) en het organisatiebelang?

Duurzaamheid leidt tot succes
Een werkgever die aan duurzaam HRM doet, is zich bewust van de waardevolle bijdrage die de medewerkers leveren aan het succes van het bedrijf of de organisatie. Zo’n werkgever is zich ervan bewust dat de bijdrage van de werknemers ook daadwerkelijk op waarde geschat dient te worden. En dat er een grote verantwoordelijkheid rust bij de werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich goed voelen binnen het bedrijf, gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen en plezier hebben in het werk en de omgang met hun collega’s. Daardoor wordt er geïnvesteerd om op langere termijn te waarborgen dat werknemers ook daadwerkelijk in staat zijn om te kunnen werken op een verantwoorde en gezonde manier.

Enkel hiervan bewust zijn is niet voldoende. Het moet ook op een dusdanige wijze tot uitvoer worden gebracht en in de organisatiecultuur worden verweven, dat het daadwerkelijk tot resultaten leidt.

Hoe zet je deze abstracte doelen om in concreet beleid?
Zolang een werkgever naar de medewerkers blijft kijken als individuele mensen met hun eigen talenten en beperkingen en hier gedurende de loopbaan van de werknemer oog voor blijft houden, is de belangrijkste basis al gelegd. De manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de inzet die van een werknemer wordt verwacht, kunnen aan de hand van de mogelijkheden die hij of zij heeft, af en toe bijgesteld worden. Er wordt dan rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling en levensfase van deze medewerker.

Dat er vervolgens ook verwacht mag worden dat een werknemer zich volledig inzet en verantwoordelijk voelt voor datgene wat er in alle redelijkheid met hem of haar is afgesproken, vloeit hier uit voort.
Een werkgever die zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de werknemers, investeert in gezonde, gemotiveerde medewerkers. En die medewerkers zullen zich op hun beurt weer verantwoordelijk voelen voor hun eigen aandeel in het bedrijfs- of organisatiesucces. Ook op de langere termijn.

Miriam Teunissen, HRM-adviseur bij Driessen HRM_Payroll

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.