‘De top bereiken lukt alleen met betrokken en bevlogen personeel’

2

Wil een organisatie excelleren, dan zijn daarvoor betrokken en bevlogen medewerkers nodig. Afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf Omrin werd onlangs goed beoordeeld op deze punten, en gaat nu aan de slag met de onderdelen die nog achterbleven.

Veel organisaties meten tevredenheid, maar betrokkenheid is nog iets heel anders, zegt Jolanda de Ridder, senior personeelsadviseur van Omrin. ‘Met tevredenheid kijk je of medewerkers hun baan nog een beetje leuk vinden en hun baas als sympathiek beoordelen. Betrokkenheid gaat echt weer een stapje verder. Daar kijk je of mensen op de hoogte zijn van de strategie, doelstellingen en de grondgedachte van het bedrijf. Kortom: komen mensen alleen naar het werk om hun loon te verdienen, of weten ze ook waar ze gezamenlijk de hele dag aan werken?’

Aanleiding

Enkele jaren geleden werd de tevredenheid al eens gemeten bij het bedrijf, en de directie wilde dat nu nogmaals doen. ‘Toen dacht ik: destijds scoorden we hoog op tevredenheid, dat zal nu niet veel anders zijn. Dus waarom meten we niet iets nieuws? Op een seminar had ik kennisgemaakt met het thema betrokkenheid en bevlogenheid; dat stelde ik dus voor. Gelukkig zag de directie dat zitten.’

Score

Het onderzoek werd uitgevoerd door Effectory. Omrin scoorde een 8,3 op betrokkenheid en een 7,9 op bevlogenheid. ‘Ik begreep van Effectory dat dat hoge scores zijn. We scoren vooral hoog op de gedeelde doelstellingen. Omrin zamelt in, recyclet, bewerkt en verwerkt afval, en iedereen heeft wel iets met duurzaamheid en milieu. Als wij het vuil niet ophalen, wordt het een chaos in de stad, en mensen zijn zich daar bewust van. Ze weten dus dat we hier werken aan een duurzaam milieu.’

Aandachtspunten

Concrete acties om de betrokkenheid en bevlogenheid te verhogen, heeft Omrin nog niet genomen. Toch komen er wel enkele aandachtspunten uit het onderzoek naar voren. ‘De bij ons werkzame mensen zijn verspreid over de gehele provincie Friesland. Een groot deel van hen bevindt zich de hele werkdag op de weg. De communicatie met hen kunnen we echt nog verbeteren. Niet altijd bereikt de meest actuele informatie hen op tijd.’
Voor een groot deel waren de aandachtspunten al wel bekend, zegt De Ridder: ‘We waren al begonnen, dit is een bevestiging dat we op de goede weg zitten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de persoonlijke-ontwikkelingsplannen van medewerkers. Uit het onderzoek bleek dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. Mensen werken langer door, en extra aandacht voor loopbaanpaden is gewenst.’

Noodzaak?

Hoe nodig is het eigenlijk dat je betrokken en bevlogen mensen in dienst hebt? Wat is er mis met tevredenheid? ‘We willen de beste afvalverzamelaar en -verwerker van Nederland zijn. Daarvoor is het belangrijk dat mensen dat extra stapje zetten. En niet alleen onze academici op kantoor, ook de vuilnismannen op straat. Zij zijn het visitekaartje naar de burgers. Bovendien heb je een keuze hoever je ze betrekt bij het werk. Laat je ze keurig alle bakken legen, of laat je ze ook meedenken over route-indelingen, het aanbiedgedrag van de bakken, et cetera? Wij kiezen bewust voor dat laatste. Maar daarvoor heb je wel betrokken mensen nodig die meer doen dan alleen hun taak uitvoeren.’

Rollen

De rol van het management is nu cruciaal, zegt De Ridder: ‘Op elke laag worden de resultaten besproken, maar uiteindelijk moet er op directieniveau het draagvlak zijn om met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Dat commitment om er ook smart-afspraken aan te koppelen, is er zeker. Uiteindelijk is het onze schone taak als P&O’ers om de actieplannen vorm te gaan geven.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Mari?tte Swinkels op

    Betrokken en bevlogen personeel is inderdaad erg belangrijk voor een organisatie die wil exelleren. De intrinsieke motivatie is hierbij cruciaal. Het is sinds kort zelfs mogelijk om specifiek voor een organisatie een correlatie-analyse te maken van de voorwaarden voor intrinsieke motivatie. Een uniek plan van aanpak geeft vervolgens aan hoe de verbetering per afdeling te bereiken is. Een geweldig nieuw wetenschappelijk instrument van Nolost Capital. Voor meer informatie bel. 06-13601913.

  2. Fred Barkhuis op

    Bevlogen personeel is belangrijk, daarover geen twijfel.
    Maar als de onderneming moet inkrimpen volgens het afspiegelingsbeginsel zullen waarschijnlijk ook bevlogen werknemers ontslagen moeten worden. Niet gemakkelijk om aan het voltallige personeel te communiceren dat bevlogenheid geen 100% blijfgarantie geeft.