BlogDit maakt een werkgever aantrekkelijk

0

Als werkgever wil je aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Hoe ga je daar mee om en hoe stel je daar je HR beleid op in? Lector Karin Manuel legt uit hoe je zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap.

Al voordat mensen actief bezig zijn met het zoeken van een baan hebben ze een indruk over een organisatie als potentiële werkgever. Potentiële arbeidskrachten letten op de voordelen die zij denken te behalen door voor een specifieke organisatie te werken. Voor zittende arbeidskrachten gaat van een aantrekkelijke werkgever een verbindende kracht uit. Arbeidskrachten zijn namelijk niet snel geneigd te vertrekken bij een aantrekkelijke werkgever.

Duurzame arbeidsrelatie

Aantrekkelijk werkgeverschap richt zich niet langer alleen op potentiële en zittende medewerkers, maar ook op zelfstandige professionals en ‘near employees’ oftewel zelfstandigen die zich aan één of aan meerdere organisaties verbinden en daar opdrachten uitvoeren. Aantrekkelijk werkgeverschap gaat dan ook steeds meer over het vermogen om als organisatie een duurzame arbeidsrelatie te ontwikkelen met arbeidskrachten, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie en zonder het gegeven daarvan.

  • Lector Karin Manuel schrijft blogs voor XpertHR Actueel. Zij houdt zich bezig met organisatieontwikkeling en HRM. Recent schreef zij een boek over aantrekkelijk werkgeverschap voor millennials. Een korte kennismaking met Karin.

Dimensies aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap heeft verschillende dimensies. Het kan betrekking hebben op de match van de waarden van de organisatie met de persoonlijke waarden van een arbeidskracht. Het kan ook zijn ingegeven door andere kenmerken van een organisatie, zoals de organisatiestructuur, het beloningssysteem, de mogelijkheden tot doorgroei en dergelijke.

Beide dimensies lopen door elkaar en de mix van beide bepaalt de mate van aantrekkelijk werkgeverschap. Het gaat om de persoonlijke fit die een arbeidskracht ervaart met de organisatie en met de job of klus die zich aandient. Ook de aansluiting met collega’s en met de leidinggevende of opdrachtgever speelt daarin een rol. Het belang daarvan neemt toe, nu de arbeidsrelaties in hoog tempo veranderen en een langdurig commitment tussen werkgever en arbeidskracht niet meer vanzelfsprekend is.

Differentiatie naar generaties

Wil een organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn voor verschillende generaties, dan dient de organisatie rekening te houden met de specifieke wensen en leeftijd gerelateerde factoren van verschillende generaties. Millennials hechten waarde aan flexibele werkcondities, ondersteuning van de individuele ontwikkeling en aan doel- en resultaatgericht werken. Bij oudere generaties liggen de accenten meer op de arbeidsomstandigheden en het op peil houden van kennis en kunde om het werk wat men doet zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Om voor verschillende doelgroepen het imago van een aantrekkelijk werkgever hoog te houden, is het raadzaam ruimte te hebben voor differentiatie. Laat de toekenning en implementatie van HR-praktijken zoals opleiding, beoordeling, beloning en flexibiliteit daarom afhangen van de individuele wensen en behoeften, talenten, skills en prestaties van medewerkers. Zorg voor maatwerk!

Lees meer over:

Over Auteur

Karin Manuel is als lector verbonden aan het NCOI. Ze heeft een adviesbureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. Vanaf 1999 vervulde ze verschillende rollen op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.