Bedrijfskundige verdringt ‘zachte’ P&O’er

9

HR-managers hebben steeds vaker een bedrijfskundige achtergrond dan een ‘sociale’. Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark, het jaarlijkse onderzoek dat onder 454 organisaties is gehouden door TNS Consult en TNS Nipo.

 


Index

f& Overheidssector
f& Meer affiniteit met financiën
f& Geen heldere indicatoren
f& Daling vraag naar arbeid


Strategische HR wordt steeds belangrijker, en dat zorgt voor een andere samenstelling van het HR-team. Steeds meer HR-medewerkers hebben een bedrijfskundige in plaats van een sociale achtergrond.
Volgens John Cöhrs van Raet is de stijging van het aandeel bedrijfskundigen in P&O-functies aanzienlijk: ‘ In 2011 gaat het om gemiddeld 36 procent, terwijl in 2010 het aantal HR-professionals met een bedrijfskundige achtergrond 26 procent was. Ikzelf vind dat wel een goede ontwikkeling. Natuurlijk blijft personeel je belangrijkste productiekapitaal, maar om dat te kunnen onderbouwen is het verstandig om iemand op die plek te hebben die dat ook kan meten. Ook wanneer je wilt kijken of de investeringen in het personeel wel rendabel zijn, kan zo’ n achtergrond handig zijn.’
Terug naar Index »

Overheidssector

De meest significante groei van bedrijfskundigen is zichtbaar in de overheidssector. Daar was het 24 procent in 2010 versus 41 procent in 2011. ‘ Dat is een ontwikkeling die je niet direct verwacht bij de overheid, maar eerder in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening. Ik denk dat het een teken is dat de overheid als sector aan het verzakelijken is.’

 


Terug naar Index »

Meer affiniteit met financiën

Uit de kwalitatieve kant van het onderzoek (de gesprekken) blijkt dat er meer geworven wordt op dit soort HR-managers, zegt Cöhrs: ‘ Vervolgens zie je ook dat wanneer deze bedrijfskundigen aan de slag gaan, ze het onmiddellijk goed kunnen vinden met de financiële mensen. Ze delen een cijfermatige benadering, waardoor van nature meer samenwerking ontstaat met Financiën en de CFO. Zo geeft 40 procent van de HR-professionals aan dat zij samen met Financiën zorgen voor business cases en return-on-investment (ROI) analyses.’
De samenwerking tussen Financiën en HR  wordt gedreven door de noodzaak tot kostenbesparing en effectiever investeren bij een groot aantal organisaties. Daarnaast moet HR meer verantwoording kunnen afleggen over het rendement van investeringen in personeel. Er wordt dus gekeken naar zowel de kosten als de productiviteit van medewerkers. 
Terug naar Index »

Geen heldere indicatoren

Ondanks de bedrijfskundige aanpak valt op dat er slechts een lichte stijging is van het aantal organisaties dat werkt met heldere indicatoren, van 19 procent in 2010 naar 22 procent in 2011. Wel worden steeds meer verschillende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’ s) gebruikt waarop gestuurd wordt.
Terug naar Index »

Daling vraag naar arbeid

Uit het onderzoek blijkt verder ook nog dat 41 procent van de organisaties verwacht dat het personeelsbestand de komende twee jaar krimpt. Op de middellange termijn houden bedrijven echter rekening met een tekort aan personeel, mede als gevolg van de vergrijzing, waardoor veel gekwalificeerde werknemers in de komende jaren zullen uitstromen.
Organisaties overbruggen deze tegenstelling tussen een arbeidsoverschot nu, en het tekort op de middellange termijn, door in te zetten op strategisch HRM. Hierbij wordt met name ingezet op strategische personeelsplanning en flexibilisering van het personeelsbestand, maar ook worden bijvoorbeeld meer taken uitbesteed 59 procent van de organisaties heeft al (of gaat) één of meerdere HR-taken uitbesteden.
Terug naar Index »


Basti Baroncini
, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Benieuwd waar de P&A opleidingen onder zijn gerekend. Deze vielen bij de hogescholen vroeger vaak onder de sociale studies. Tegenwoordig zijn ze meestal gekoppeld aan de bedrijfskundige instituten en hebben de opleidingen ook veel nadrukkelijker een bedrijfskundige inslag gekregen. M?t behoud van aandacht voor vakkennis en
  (sociale) vaardigheden gelukkig.

 2. Ja dir bovenstaande vraag ik mij ook af ik doe de opleiding HRM… Wij krijgen veel recht en sociale benaderingen maar ook veel strategisch hrm, dat bedrijfskundige aspect zie ik niet veel terug in mijn opleiding… Dit verschilt per opleidingsinstituut

 3. @Hester, Als jou vraag is waar de P&A opleidingen onder zijn gerekend als organisaties dan vallen die in het onderzoek onder Onderwijs. De ontwikkeling naar een meer bedrijfskundige inslag bij de opleiders zien wij vanuit onze onderzoeken ook plaatsvinden. In 2010 hebben wij daar in de HR Benchmark ook nadrukkelijk aandacht aan besteed door een uitgebreid interview met Hogeschool Utrecht over de minor HR Accounting.
  @Laura, Je hebt helemaal gelijk dat het nog verschilt per opleidingsinstituut. Wat wij wel zien is dat veel opleiders stappen zetten om het bedrijfskundige aspect onderdeel te maken van het HR curriculum. Bij voorbeeld de eerder genoemde Hogeschool Utrecht, maar ook bij onder andere Avans wordt hier al meer aandacht aan gegeven.

 4. Grappig. Ik ben zo’n (universitair) bedrijfskundig opgeleide HRM’er en kan mezelf nu niet direct een calculatiewonder noemen die samen met de financieel directeur eens lekker een ROI gaat maken. wat goed dat 40% van de HRM’er dat wel doet. Overigens, als “bedrijfskundig” gelijk gesteld wordt aan “cijfermatig” kan dit “onderzoek” wel eens een vertekend beeld geven. Ieder kiest zijn eigen majors en minors en niet iedere bedrijfskundige kiest voor accounting. Ik kan het overigens prima vinden met de afdeling financien 😉

 5. In economisch mindere tijden neemt ‘de macht’ van de op cijfers geori?nteerde, financials toe. Terugkijken, het terugdringen van kosten is troef i.p.v. de ruimte aan het ondernemerschap. Paradoxaal. Temeer daar ook uit onderzoek blijkt, dat werknemers in econonisch mindere tijden juist behoefte hebben aan de ‘vrouwelijke touch’ in de besturing van bedrijven. En dat meer ‘mensgerichte benadering’ juist tot minder uitgleiders van ondernemingen leidt, wat zich vertaalt in bijvoorbeeld beurswaarde. Sjeee… Wat nu?

 6. Linda Harleman op

  Bijzondere discussie…Immers, een ‘cijfermatige benadering’ wordt bijna lijnrecht t.o.v. een ‘mensgerichte benadering’ gezet. M.i. staat dat niet lijnrecht tegenover elkaar, maar is juist de combinatie van bedrijfskunde en HR enorm sterk! Dat is ook de reden waarom ik als (internationaal) bedrijfskundige met ruim 10 jaar HR ervaring mijn eigen onderneming ben gestart, op het vlak van strategisch HRM. Immers, mensen zijn de belangrijkste ‘assets’ om als organisatie je doelstellingen te bereiken. Zie hier de combinatie van mensen en cijfers…

 7. Raoul Schildmeijer op

  Er zit inderdaad een ontwikkeling in, Linda. Ik heb de HR Benchmark mee uitgevoerd met John en ik leerde dat HR en Financien een kille cijfermatige benadering juist aan het ontstijgen zijn, DQC. Dus geen kort door de bocht redeneringen (zoals: wat levert mij deze ene opleiding op), maar het gebruiken van cijfermatige analyses om te peilen of het goed gaat met HR in een onderneming en te monitoren of een organisatie zich ontwikkelt en veerkrachtig er wordt. (Raoul Schildmeijer, TNS Nipo)

 8. Ilja Tenholter op

  wat jammer dat ik dit nu pas lees.. maar de benchmark is aan te vragen via de website van Raet met /Benchmark