BlogIn 7 stappen een Strategische Personeelsplanning in uw HR-beleid

0

Strategische personeelsplanning (SPP) is een hip onderwerp in HR-land, maar wat is het eigenlijk? En hoe zet je SPP goed en gestructureerd in?

Strategische personeelsplanning is een middel om een optimale bezetting van medewerkers te creëren én om de juiste competenties binnen te halen en houden. Hierbij hou je rekening met de huidige situatie, de dagelijkse praktijk, je organisatiedoelstellingen en met de toekomst. Je wilt hiermee nieuwe medewerkers aantrekken en huidige medewerkers behouden. Daarnaast kun je inspelen op de ontwikkelingen binnen de markt en de organisatie.

Stap 1: Visie, budget en commitment

Strategische personeelsplanning vraagt om serieuze investeringen waarvan je de vruchten pas op langere termijn gaat plukken. Commitment vanuit de directie is daarom cruciaal. Door SPP direct te koppelen aan de langetermijnstrategie wordt SPP onderdeel van het strategische HR- en organisatiebeleid. Het vraagt kennis, tijd en kunde om dit volledig te begrijpen en goed in te zetten.

Stap 2: Analyseer de markt en toets dit op het HR-beleid

Wat gebeurt er in de markt? Welke ontwikkelingen verwacht je? Welke trends zijn er nu gaande? En in welke mate heeft dit invloed op je HR-beleid en je medewerkers? Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als de arbeidskrapte, flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en meer eigen regie voor medewerkers. Of denk aan ontwikkelingen op het gebied van je producten of diensten, je klanten en politieke beslissingen.

Toets deze externe ontwikkelingen op je HR- en organisatiebeleid, om een realistische inschatting te maken van de capaciteit aan medewerkers die je nodig hebt. Hierdoor komen ontwikkelingen niet meer als een grote verrassing, je bent goed voorbereid en het wordt makkelijker om hierop in te spelen.

Stap 3: Analyseer je medewerkersbestand

Pak je huidige medewerkersbestand erbij en analyseer deze op de volgende onderdelen:

 • Hoeveel medewerkers heb ik per functie
 • Leeftijdscategorie
 • Benodigde competenties nu én straks
 • Aantal mannen en vrouwen
 • Fulltime en deeltijd

Vanuit deze gegevens, de analyse van de markt en je organisatiedoelstellingen kom je erachter of je voldoende capaciteit hebt voor nu en voor de toekomst. Blijkt dit niet het geval, anticipeer hier dan direct op. Maak vanuit deze analyse ook een inschatting over bijvoorbeeld de vergrijzing binnen je organisatie en een verwachting in aantal medewerkers dat met zwangerschapsverlof gaat per jaar.

Stap 4: Data, data, data

Hoe is je instroom, doorstroom en uitstroom de afgelopen jaren geweest? Natuurlijk was de situatie toen anders, maar het geeft je wel inzicht in hoe medewerkers zich gedragen en wat je hierin kan verwachten. Cijfers uit de markt over hoe lang medewerkers gemiddeld bij een werkgever werken per leeftijdscategorie, geven ook meer inzicht.

Stap 5: Plaats Strategische Personeelsplanning in je HR-beleid

Aan de hand van alle gegevens en nieuwe inzichten stel je je HR-beleid bij met Strategische personeelsplanning. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

 • Wervingsstrategie
 • Werkgeverspositie op de arbeidsmarkt
 • Talentontwikkeling huidige medewerkers
 • Behoud van kennis binnen de organisatie
 • Uitstroomverwachtingen

Stap 6: Wees creatief binnen SPP

Het draait daarom bij SPP niet alleen om de aantallen medewerkers en zorgen dat je voldoende capaciteit hebt om het werk te doen. Het gaat ook om de juiste competenties binnen halen en behouden. Hoe houd je je eigen medewerkers binnen en hoe zorg je dat zij zich blijven ontwikkelen? Op welke manier krijg je nieuwe medewerkers met de juiste competenties, vaardigheden en ervaring? Hierbij zijn creatieve oplossingen belangrijker dan alleen creatieve werving:

 • Samenwerking met opleidingen
 • Het aanbieden van opleidingstrajecten
 • Welk beloningssysteem en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn toekomstbestendig?
 • Hoe zet je competentiemanagement in onder je huidige medewerkers?
 • Mentoring door gepensioneerden

Stap 7: Borg SPP binnen je organisatie

Het toevoegen van SPP binnen je HR-beleid is niet voldoende om dit te borgen binnen je organisatie. Voer de plannen werkelijk uit, analyseer wat er gebeurt, of het klopt met alle verwachtingen en stel bij waar nodig. Houd bij wat er in de markt gebeurt en blijf dit toetsen op je organisatiedoelstellingen. Op deze manier veranker je SPP binnen je organisatie.

Maak je organisatie toekomstbestendig met SPP

Deze zeven stappen helpen je bij het inzetten van SPP binnen je HR-beleid. Doe je dit op een structurele manier, dan werk je ook op HR-niveau strategisch aan de toekomst van je organisatie.

 • Met de HR-strategie maakt u een plan waarin doelen zijn geformuleerd en hoe die doelen moeten worden bereikt. In deze whitepaper worden de volgende vragen en onderwerpen behandeld:

  1. Welke onderwerpen komen hierbij aan de orde?
  2. Werving en selectie
  3. Personeelsplanning
  4. Opleiding en ontwikkeling
  5. Ontslag
  6. Boeien en binden van personeel
  7. Fatsoensregels en sanctiebeleid
  8. 5 vragen inclusief antwoorden over HR-strategie

  Download de whitepaper

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marco de Zeeuw en Bob Zeegers zijn zijn partners bij HR Navigator. Ze adviseren en begeleiden organisaties in gezondheid- en veiligheidsbeleid. In hun blogs zullen ze dieper ingaan op arbo, preventie, ziekteverzuim, RIE, re-integratie en HRM software.