4 mythes over Millennials

2

Er wordt heel wat geschreven over Millennials (ook wel Generatie Y genoemd) en hoe anders zij zouden zijn dan andere generaties op de werkvloer. Maar is het managen van Millennials echt zo anders dan het managen van bijvoorbeeld de Genaratie X of Babyboomers? Enkele beweringen over Millennials op een rij.

Ze verschillen compleet van ons toen wij even oud waren. Niet waar.

Peter Cappelli, professor of Management op The Wharton School, heeft verschillende onderzoeken naast elkaar gezet en concludeert dat dit niet klopt. “Er is geen serieus bewijs dat er een generatieverschil is”, zegt hij.
Natuurlijk lijkt het alsof Millennials anders zijn dan bijvoorbeeld ouderen. Maar deze observaties zijn gebaseerd op een cognitieve bias, niet op daadwerkelijke verschillen. Jongeren zijn en gedragen zich altijd anders dan ouderen.
Psychologieprofessor Twenge vergeleek de data van twintigers die opgroeiden in de jaren ’60 en ’70 met de twintigers van nu. Twenge constateerde wat verschillen in houding ten opzichte van werk tussen vorige generaties en Millennials. Echter, het betrof kleine verschillen en niet de verschillen waar velen het over hebben.

Millennials willen meer zingeving op het werk. Niet waar.
Volgens Twenge zijn velen ervan overtuigd dat dit zo is. Uit haar onderzoek blijkt dat Millennials helemaal niet altruïstischer zijn dan voorgaande generaties. Sterker nog, ze blijken er zelfs iets minder de nadruk te leggen op “een baan die je de mogelijkheid geeft om anderen te helpen” dan Babyboomers deden op dezelfde leeftijd.
Het bieden van de mogelijkheid om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen sluit dan ook niet direct aan bij de behoefte van Millennials. Het past bij alle generaties medewerkers. Net als het benadrukken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Millennials geven minder aan goede doelen, zijn minder empathisch tegenover buitenstaanders en hoeven niet zo nodig bij een ‘sociaal betrokken’ organisatie te werken. Millennials hebben wel iets meer zelfvertrouwen en hebben daarom hogere verwachtingen ten aanzien van onderwijs en werk.

Werk en privé moeten meer in evenwicht zijn. Een beetje waar.
Twenge constateert wel een toenemende aandacht voor de werk-privébalans. Jongere generaties waarderen vrije tijd meer dan ouderen. Cappelli brengt daar tegenin dat het kleine verschillen zijn. Er wordt teveel nadruk op gelegd nu. Jongeren zijn altijd meer geïnteresseerd in wat er allemaal te doen is buiten werktijd.

Millennials vragen een speciale behandeling. Niet waar.
Cappelli: ‘Dat is een belachelijk idee. Het managen van medewerkers op basis van leeftijd is niet goed. Er moet ook gekeken worden naar geslacht, afkomst en achtergrond. Natuurlijk gedragen jongeren zich anders dan ouderen. Dat moet je als manager in je achterhoofd houden. Maar afwijkend gedrag kan mogelijk ook verklaard worden door geslacht of afkomst. Pas dus op met stereotypering.’
Natuurlijk, zo vervolgt Cappelli, is het goed om rekening te houden met leeftijdsverschillen. Daarop is bijvoorbeeld ook het cafetariamodel gebaseerd. Mensen hebben verschillende behoeften op verschillende momenten in hun leven.

Bron: Harvard Business Review

Lees meer Mediascan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Ivo Borggreve op

    Individuele verschillen zijn vaak groter dan de verschillen tussen groepen. Pas daarom op voor stereotyperingen waarmee je op basis van hokjes waar bijna niemand in past beleid gaat maken.

  2. Eric Snissaert op

    Uit ervaring merk ik wel dat hedendaagse jongeren makkelijker hun commitment kwijtraken als ze iets te lang geconfronteerd worden met lastige of vervelende situaties op de werkplek. In tegenstelling tot de wat oudere werknemers gaat men sneller op zoek naar een andere baan. Ik meen dat dat vroeger – jaren 60-70 – toch iets anders was.