15% werknemers verzwijgt chronische aandoening

0

Werknemers met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten maken dit lang niet altijd bekend bij de werkgever. Ook 12% van de werkgevers verzwijgt hun eigen chronische ziekte.

Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers. Bijna de helft van de medewerkers die hun aandoening verzwijgt, ziet het nut van melden niet in. Ook zijn medewerkers bang voor negatieve gevolgen voor de eigen loopbaan of dat ze hun baan kwijtraken bij een reorganisatie. Schaamte speelt ook een rol.

Aanpassingen en reactie collega’s

Meer dan de helft van de medewerkers (60%) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61%), waarbij overigens 17% van de werkgevers aangeeft daar niet toe bereid te zijn. Meer dan de helft van de medewerkers (55%) verwacht dat collega’s flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57% van de werkgevers. Een op de vijf werkgevers is beducht dat collega’s bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35%).

Chronisch vriendelijk beleid

Een op de drie werknemers krijgt gedurende zijn loopbaan een chronische aandoening. Hoe behoud je deze medewerkers voor jouw organisatie? Bekijk de checklist chronisch vriendelijk werkbeleid >>>

Ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van medewerkers met een chronische aandoening niet weet hoe zij ondersteund kunnen worden. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wel behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50%), coaching van de werknemer met een chronische ziekte (38%) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43%).

Blijven werken met chronische aandoening

Platform Fit for Work ontwikkelde een checklist voor werkgevers met praktische tips om medewerkers met een chronische aandoening aan de slag te houden. Lees meer >>>

Lees meer over:

Over Auteur