Onderwerp: Sociale zekerheid

De sociale zekerheidswetten waarin de volksverzekeringen geregeld zijn, betreffen de Algemene ouderdomswet, Algemene nabestaandenwet, Wet langdurige zorg en Algemene kinderbijslagwet.
De premie volksverzekeringen wordt normaal gesproken door de werkgever ingehouden als onderdeel van de loonheffing. Deze werkgeverspremie wordt berekend over het premie-inkomen van de premieplichtige. Onder ‘premie-inkomen’ wordt het belastbare loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 verstaan. Hiervan zijn de eindheffingsbestanddelen ten aanzien van spaarloon en geschenken in natura uitgezonderd. Op deze pagina lees je alles over sociale zekerheid. Ook onderwerpen als bijstand, sociaal beleid, rechtsbijstand, schulden en de werkloosheidswet (ww) komen aan bod.

Artikelen over het onderwerp sociale zekerheid

Sociale zekerheid
Einddatum WW-uitkering bij ziekte

Een periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering.

Leiderschap
Veel aanvragen vorst-WW

Ongeveer 2500 ondernemers, veelal uit de bouwsector, hebben zich bij het UWV gemeld voor de vorst-WW. De uitkeringsinstantie had gerekend op veel animo voor de speciale regeling en zegt het dan ook ‘heel erg druk’ te hebben met het verwerken van de grote stroom meldingen.

Arbeidsmarkt
Donner wil alle gedupeerde WW-starters helpen

De hele groep van ongeveer drieduizend werklozen die met behulp van WW een eigen bedrijf zijn begonnen en mogelijk onterecht voor fraudeur zijn uitgemaakt, krijgt van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) de kans om hun zaak weer te laten bekijken.

Algemeen
Ook hoveniers en glazenwassers in vorst-WW

Niet alleen de bouw, maar ook hoveniers en glazenwasbedrijven doen een beroep op de vorst-WW. Uitkeringsinstituut UWV zei dinsdag vierhonderd aanvragen binnen te hebben voor de bijzondere WW-regeling.