Onderwerp: Sociale zekerheid

De sociale zekerheidswetten waarin de volksverzekeringen geregeld zijn, betreffen de Algemene ouderdomswet, Algemene nabestaandenwet, Wet langdurige zorg en Algemene kinderbijslagwet.
De premie volksverzekeringen wordt normaal gesproken door de werkgever ingehouden als onderdeel van de loonheffing. Deze werkgeverspremie wordt berekend over het premie-inkomen van de premieplichtige. Onder ‘premie-inkomen’ wordt het belastbare loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 verstaan. Hiervan zijn de eindheffingsbestanddelen ten aanzien van spaarloon en geschenken in natura uitgezonderd. Op deze pagina lees je alles over sociale zekerheid. Ook onderwerpen als bijstand, sociaal beleid, rechtsbijstand, schulden en de werkloosheidswet (ww) komen aan bod.

Artikelen over het onderwerp sociale zekerheid

Algemeen
Arbeidsconflict reden voor vertrek

Eén op de vijf werknemers vertrekt bij zijn werkgever op het moment dat er een arbeidsconflict op de werkvloer ontstaat. En de Nederlandse man heeft bijna twee keer zo vaak een arbeidsconflict dan de Nederlandse vrouw, blijkt uit het rechtsbijstandsonderzoek van Nationale Nederlanden.

Sociale zekerheid
WW-premies in 2016 lager

Werkgevers hoeven vanaf volgend jaar minder premie te betalen aan werkloosheidsfondsen in hun sector. Volgens het UWV gaat het in totaal om 700 miljoen euro. De grootste premiedalingen vinden in de bouwsector plaats.

Arbeidsmarkt
Geen grote rol UWV bij derde jaar WW

Uitkeringsinstantie UWV krijgt geen rol bij de uitvoering van het derde jaar WW, mochten de sociale partners ervoor kiezen om zo’ n derde jaar werkloosheidsuitkering mogelijk te maken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maakte dat duidelijk in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Sociale zekerheid
Asscher: CNV had gelijk

Minister Asscher wil de regels rond de WW-uitkeringen aanpassen. De wet die op 1 juli is ingegaan bevat een dagloon-berekening voor de hoogte van de uitkering. Achteraf blijkt dat deze berekening ervoor zorgt dat sommige mensen een lagere uitkering ontvangen.

Belonen
Premiekorting op de schop

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon verdienen of net iets daarboven. Hoe dit uitgevoerd kan worden is vastgesteld in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (WTL).

Arbeidsmarkt
Mannen evenveel kans op baanverlies als vrouwen

Aan het begin van de crisis liepen mannen meer kans om hun baan te verliezen en in de WW of bijstand te komen dan vrouwen. Na de eerste vijf crisisjaren is dit meer gelijk getrokken en hebben mannen en vrouwen vrijwel evenveel kans op baanverlies.

1 2 3 9