Weer krimp van aantal HR-vacatures

0

Het aantal HR-vacatures daalt in het tweede kwartaal van dit jaar met 44 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei van het eerste kwartaal blijkt een uitschieter, de algehele tendens is krimp.

Dit blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de HRM arbeidsmarkt, 2e kwartaal 2012 van Yacht.

Daling HR-vacatures
De daling over het tweede kwartaal is flink met 44 procent. Volgens Michel Verdoold, competence director HRM bij Yacht, heeft de economische en politieke onzekerheid stevige gevolgen voor de vraag naar HR-professionals. ‘Ik vermoed dat de markt voor HR-professionals weer is ingezakt door het mislukken van de Catshuisonderhandelingen. Het kleine beetje vertrouwen in de markt werd toen weggenomen. En als er minder vertrouwen is, vullen werkgevers bepaalde posities maar even niet in. Dat heeft tot gevolg dat de mobiliteit lager is: P&O’ers veranderen minder snel van baan. Een ander gevolg is dat ze thuis zitten of in andersoortige functies werken.’

HR twee keer harder getroffen
Waar HR 44 procent minder vacatures kent, is over de hele linie een daling te zien van 19 procent. HR wordt daarmee ruim twee keer zo hard geraakt als andere organisatiefuncties. De wegvallende vraag is te zien in alle branches. Energie en Telecom daalt het minst. De grootste daling is te zien bij de Overheid, net als vorig jaar al. De daling van het aantal vacatures is gelijkelijk verdeeld over uitvoerende en managementrollen.

Concurrentiepositie organisaties loopt gevaar
Het uithollen van de HR functie bedreigt de lange termijn concurrentiepositie van organisaties, zegt Verdoold: ‘Door de economische onzekerheid en snelle veranderingen door globalisatie en innovatie, is de wendbaarheid van een organisatie (de mate waarin een organisatie kan inspelen op veranderingen), van steeds groter belang. Vandaag de dag is het dé factor die bepaalt of je winnaar of verliezer bent. Uit ons wendbaarheidsonderzoek blijkt klip en klaar dat juist HR de sleutel tot succes in handen heeft, omdat wendbaarheid vooral bepaald wordt door toekomstgericht na te denken over welke kennis en mensen je als organisatie nodig hebt op zowel korte als lange termijn. Juist HR heeft daarom een rol als initiator en aanjager van het wendbaarder worden. Uitholling van de HR-functie bedreigt het toekomstperspectief en de concurrentiepositie van organisaties.’

Blik vooruit
Volgens Verdoold is het voor HR essentieel om de blik op de lange termijn gericht te houden, voorbij de waan van de dag. ‘Zorg dat je die lange termijnblik op de agenda van de directie houdt. Als je dat niet doet, en je gaat mee in de waan van de korte termijnbezuinigingen, word je daar later op afgerekend. Steek je kop boven het maaiveld uit en bespreek de issues die op de lange termijn relevant zijn.’
HR heeft een strategische rol waar het aankomt op kennisborging, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. ‘Als dergelijke thema’s onder druk komen te staan als gevolg van kostenbesparing binnen HR, komt het organisaties op lange termijn duur te staan. Zij verliezen het op factoren als aantrekkelijk werkgeverschap, en op langere termijn krijgen ze met tekorten aan hoger opgeleid personeel en kennis te maken.’

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.