Wat is de waarde van je employer brand?

0

Amerikaanse onderzoekscijfers suggereren dat het verstandig is te investeren in het employer brand.

Het employer brand speelt een belangrijke rol bij het aantrekken van de juiste sollicitanten.

Waarom investeren in je employer brand?

1. Investeren in het employer brand bespaart geld. LinkedIn ondervroeg 2,250 recruiters over het recruitmentproces. Daarbij werd gevraagd naar de tijd die het kost om een vacature te vervullen, de kosten die daarmee gepaard gaan en de invloed van een sterk werkgeversmerk. De werkgevers met een sterk employer brand vervullen hun vacatures eerder omdat zich meer geschikte sollicitanten melden voor de vacature. Ook het verloop is lager. Wellicht niet heel verrassend, maar het blijkt om echt significante verschillen te gaan.

De kosten voor het vervullen van een vacature zijn tot wel twee keer lager voor organisaties
met een sterk employer brand.

Sterke werkgeversmerken hebben een 28% lager verloop dan organisaties met een minder sterk werkgeversmerk.

2. Recuiters overschatten de aantrekkelijkheid van hun eigen organisatie. In het onderzoek werd aan recruiters gevraagd aan te geven hoe aantrekkelijk hun eigen werkgever is voor talenten. Op een schaal van 1 tot 10 gaven vrijwel alle recruiters hun organisatie een 7 of hoger.

3. Een sterk werkgeversmerk is belangrijk voor het aantrekken van passief werkzoekenden. Continu onderzoek van LinkedIn wijst uit dat de pullfactoren voor actief en passsief werkzoekenden verschillen:

  • Passieve kandidaten worden meer aangetrokken door uitdagingen en de mogelijkheid om "het verschil te maken"
  • Passieve kandidaten hechten meer waarde aan de cultuur van een organisatie
  • Actief werkzoekenden letten meer op groei- en ontwikkelingmogelijkheden

Eda Gultekin stelt dat investeren in het employer brand cruciaal is voor het aantrekken van (passief zoekend) talent. Echter, het is ook een zeer belangrijke factor voor het behouden van talent. Veel recruiters denken dat zij voor een aantrekkelijke werkgever werken. In werkelijkheid blijkt dit tegen te vallen. Gultekin adviseert organisaties te onderzoeken hoe potentiële medewerkers echt over de organisatie denken. Door daarop gericht actie te ondernemen kan fiks bespaard worden op de recruitmentkosten.

Deze overtuigende feiten om te investeren in het employer brand zijn te vinden op het blog van LinkedIn.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.