Voorbeeldbrief afwijzing niet geschikte kandidaat na gesprek

0

Gebruik deze brief bij het afwijzen van een niet geschikte sollicitant nadat een gesprek heeft plaatsgevonden. Dit is een voorbeelddocument. U kunt het document naar behoefte aanpassen aan uw omstandigheden.

Opmerking

Laat een sollicitant tijdig weten dat de keus niet op hem is gevallen. Denk hierbij aan een termijn van ten hoogste 2 weken nadat het gesprek heeft plaats gevonden.

Voorbeeldbrief

[Bedrijf afzender]
[Naam afzender]
[Adres afzender]
[Postcode + plaats afzender]

[Naam sollicitant]
[Adres sollicitant]
[Postcode + plaats sollicitant]

[Plaats],[datum]

Betreft: Uw sollicitatie op de vacature [functietitel]

Geachte [heer/mevrouw] [naam sollicitant],

Middels dit schrijven danken wij uw hartelijk voor de tijd en de moeite die u heeft genomen om uw motivatie voor de functie van [functienaam]toe te lichten tijdens ons gesprek op [datum].

Helaas zullen wij de sollicitatieprocedure niet met u voortzetten. Tijdens het gesprek is gebleken dat uw achtergrond minder goed aansluit op het gevraagde profiel.

[Neem motivering beslissing op].

Wij danken u hartelijk voor de door u getoonde interesse in de functie en ons bedrijf en wensen u veel succes in uw verdere loopbaan en/of sollicitaties.

Met vriendelijke groet,

[Naam afzender]

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.