JurisprudentieUniversiteit moet schade vergoeden na onzorgvuldige sollicitatieprocedure

0

Een universiteit die achter de rug van een sollicitant om referenties opvroeg, handelde onrechtmatig. De organisatie moet de sollicitant een schadevergoeding betalen. Hoe komt de rechtbank tot dit oordeel? 

Wat eraan voorafging

Een wetenschapper solliciteert bij een universiteit als hoogleraar. Hij wordt gevraagd om drie referenten op te geven. Op de sollicitatieprocedure is NVP-sollicitatiecode van toepassing, de universiteit heeft zichzelf aan die code verbonden. In deze code staat onder meer dat de organisatie vooraf toestemming moet vragen aan de sollicitant als zij bij derden inlichtingen wil inwinnen. De (relevante) informatie die daarbij wordt verkregen, moet met de sollicitant worden besproken, waarbij ook de bron moet worden vermeld.

De sollicitant is een van de vier kandidaten die in het kader van de selectie een openbaar toegankelijke presentatie mogen geven. Een dag na de presentaties, op een faculteitsborrel, hoort een van de leden van de toetsingsadviescommissie dat de sollicitant op zijn vorige werkplek problemen had. Hij e-mailt daarop vier mensen met de vraag of zij een referentie willen geven over de sollicitant. Geen van deze vier mensen is door de sollicitant opgegeven als referent. Met twee heeft het commissielid een telefoongesprek, eentje reageert niet en de laatste schrijft een voor de sollicitant behoorlijk negatieve referentie. Het commissielid doet eerst niets met de informatie, maar als er verdeeldheid ontstaat over de wie de beste kandidaat is, brengt hij de informatie in met toestemming van de voorzitter.

Als de sollicitant via een collega hoort over deze gang van zaken, schakelt hij een advocaat in. Die spreekt de universiteit aan en vraagt om inzage in de brief  en in de verslagen van de commissie. De universiteit geeft geen inzage niet maar erkent wel dat er fouten zijn gemaakt in de procedure. Er wordt een volledig nieuwe commissie ingesteld en een nieuwe procedure gestart. De sollicitant wordt uitgenodigd om opnieuw te solliciteren. Dat doet hij niet. Hij stapt wel naar de rechter.

Bij de rechter

Bij de rechter vraagt de sollicitant om een verklaring voor recht dat de universiteit onrechtmatig heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor zijn schade. Hij legt tien punten aan deze eis ten grondslag, waaronder het verzamelen van informatie bij derden zonder zijn toestemming en het gebruiken van die onrechtmatig verkregen informatie tijdens de sollicitatieprocedure.

De rechter oordeelt dat de universiteit inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld door tijdens de sollicitatieprocedure buiten hem om en zonder zijn toestemming informatie te verzamelen. De verkregen informatie is ook nog eens gebruikt in de procedure zonder dit met hem te bespreken of dit aan hem mee te delen.

De universiteit is ernstig tekortgeschoten in de nakoming van normen die zij zichzelf heeft opgelegd, oordeelt de rechter. De universiteit had ook geen zwaarwegend belang om zonder toestemming te mogen informeren bij de derden.

De sollicitant heeft schade geleden waarbij te denken valt aan schade die hij heeft geleden om boven water te krijgen dat de universiteit onzorgvuldig heeft gehandeld, aldus de rechter. Die schade kan worden vastgesteld in een apart schadestaatprocedure. Onder de schade valt overigens niet het feit dat de wetenschapper niet is aangenomen voor de functie. Hij heeft namelijk zelf besloten niet mee te doen aan de tweede sollicitatieronde met een geheel nieuwe commissie, aldus de rechter.

In de praktijk

Het overtreden van normen in een sollicitatieprocedure of in de pre-contractuele fase kan leiden tot aansprakelijkheid voor de schadevergoeding die de sollicitant lijdt. En als de norm die wordt overtreden een door de organisatie zelf opgelegde norm is, zal dat extra zwaar meewegen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:6145, 19 juni 2019

  • Hoe werkt u aan het beperken van de ongewenste uitstroom én het veiligstellen van de gewenste instroom?

    Download de whitepaper

     

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.