Selectiegedrag werkgevers onderzocht bij sollicitaties

5

Niet-westerse allochtonen hebben bij een sollicitatie minder kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders. Dat geldt vooral voor lagere functies en functies op middelbaar niveau en bij beroepen waar contact met klanten onderdeel uitmaakt van het werk.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Liever Mark dan Mohammed?, Discriminatie op de arbeidsmarkt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die donderdag verscheen. Autochtone sollicitanten hebben gemiddeld 44 procent kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Voor vergelijkbare niet-westerse migranten ligt dat op 37 procent. Bij mannen is het verschil groter (9 procentpunt) dan bij vrouwen (5 procentpunt).

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van ruim 1300 praktijktests: twee fictieve kandidaten solliciteren op een bestaande vacature. Zij zijn gelijkwaardig wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht en werkervaring en verschillen alleen in etnische achtergrond. De ene sollicitant heeft een Nederlands klinkende naam, de andere een niet-westerse. Het ging om vacatures in de horeca, detailhandel, financiële dienstverlening, gemeentelijke overheid en zorg.

Niet-westerse sollicitanten hebben alleen vanwege hun naam minder kans dan autochtonen, concluderen de onderzoekers. Discriminatie op de arbeidsmarkt komt dus voor. Bij lagere functies is die discriminatie groter dan bij hogere functies. Op laag en middenniveau hebben niet-westerse sollicitanten respectievelijk 8 en 9 procentpunt minder kans dan hun autochtone concurrenten. Bij banen op hbo of academisch niveau is het verschil 3 procentpunt.

Geen klantencontact

In functies zonder contacten met klanten hebben autochtone sollicitanten 36 procent kans uitgenodigd te worden voor een gesprek, niet-westerse sollicitanten 31 procent. Behoort contact met klanten wel tot het werk, dan loopt het verschil op tot 9 procentpunt.

Niet-westerse sollicitanten hebben het van de onderzochte sectoren het moeilijkst in de horeca en de detailhandel. Daar is het verschil in de kans op een uitnodiging voor een gesprek respectievelijk 11 en 10 procentpunt. Bij de gemeenten was er niet of nauwelijks verschil. In de zorg en de financiële dienstverlening was het verschil 5 procentpunt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

    Is niet elke vorm van selectie per definitie een vorm van discriminatie? Bij selectie dient de mate van afstemming tussen sollicitant en de verwachtingen omtrent diens functioneren binnen de organisatie centraal te staan.
    Het artikel spreekt generaliserend over autochtonen en allochtonen. Een interessante toevoeging zou m.i. in hoeverre ook onderscheid kan worden gemaakt in mannelijke- en vrouwelijke sollicitanten, alsmede een aantal allochtone doelgroepen.

  2. Hier was geen onderzoek voor nodig hoor. Dit is al veel langer bekend. De gemiddelde westerse allochtoon heeft een andere kijk op taal, arbeidsethos en gezagsverhoudingen dan de autochtoon. Aangezien dit hele belangrijke aspecten in een baan zijn, is het (helaas) logisch dat ze een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

  3. We zouden ook kunnen kijken of langer versus korte mensen verschil uitmaakt. Of dikkers en dunne mensen. Mooi of lelijk. Oud of jong. Stop toch met die onzin!

  4. Het probleem is nog steeds dat de selectie veelal plaatsvindt door autochtone selecteurs. Als deze selecteurs meegaan en meedenken met de veranderde bevolkingssamenstelling en bereid zijn hier rekening mee te houden, dan komen we zeker verder. De problemen van allochtonen op de arbeidsmarkt is niet van vandaag. De selecteurs/bedrijven met hun selectiegedrag zijn nog steeds dezelfde. Hoewel allochtonen wel degelijk integreren (uitzonderingen daargelaten) zijn het dus juist de werkgevers die dus achterblijven. Dit achterblijven, het niet mee (willen) gaan is een v.d. oorzaken van de huidige tegenstellingen tussen allochtonen en autochtonen. De waarheid is soms hard maar door de vergrijzing en globalisering zullen degenen die niet openstaan voor nieuwe groepen op de arbeidsmarkt zichzelf in de vingers snijden….

  5. Slectie is brood nodig. Vorige week konden we lezen hoe een man er voor zorgt dat een heel bedrijf met 30 medewerkers failiet ging. Geen selectie aan de poort toegepast. Oorzaak: fraude. Schade: 1 miljoen euro. twitter.com/alphium