Personeel aannemen: alle stappen op een rij

0

Met het aannemen van nieuw personeel krijg je waarschijnlijk  ondanks de crisis  regelmatig mee te maken. Waar moet je ook alweer precies op letten? Wij zetten het op een rij.

Screen de toekomstige werknemers
Zeker als je iemand wilt inhuren voor een integriteitsgevoelige functie, wil je graag weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Je kunt de sollicitanten bijvoorbeeld (laten) screenen voordat je een contract aanbiedt.

Controleer de identiteit van uw werknemers
Wanneer je iemand aanneemt, moet diegene zich altijd met een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. Bewaar altijd een kopie van dit identiteitsbewijs in de administratie.
Meld je als werkgever aan bij de Belastingdienst
Wanneer je voor het eerst personeel in dienst neemt, moet je je als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. Dan ontvang je formulieren om aan je verplichtingen voor loonheffing te voldoen.

Sluit een arbeidsovereenkomst af
In deze arbeidsovereenkomst leg je het salaris vast, geef je aan of er een cao van toepassing is, neem je details op over de werktijden en pensioenregeling. De arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten.

Betaal minimaal het miminumloon en vakantiebijslag
Iedere werknemer heeft recht op minimaal het minimum loon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek voor het volledige personeel. Inspectie SZW of de brancheorganisatie kan informatie geven over de voorschriften.

Stel een risicoinventariesatie en  evaluatie op
Zodra je personeel in dienst neemt, ben je verplicht een risicoinventarisatie en  evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin stel je vast wat de risico’s voor het personeel zijn en de maatregelen die je daartegen neemt.

Draag socialeverzekeringspremies af
Als een werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet je in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem of haar afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:
Checklist werving en selectie
Hoe beïnvloeden assessment trends werving en selectie?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.