Onjuistheden op cv reden voor ontslag

0

Een werknemer heeft onjuistheden op zijn cv vermeld. Werkgever komt hier
na anderhalf jaar achter. Hij verzoekt tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst.

Werknemer is sinds 1 september 2006 als projectmanager in dienst bij Compuware Europe 3M. Sinds september 2007 valt werknemer onder een andere direct leidinggevende. In een gesprek van 29 mei 2008 heeft deze leidinggevende werknemer medegedeeld dat werknemer hem als manager was tegengevallen en dat bij werkgever geen vertrouwen meer bestaat in een vruchtbare samenwerking.

Na dit gesprek is de werkgever gaan spitten in het cv dat werknemer bij zijn sollicitatie had overgelegd. Het is werkgever gebleken dat daarin onvolkomenheden waren opgenomen: werknemer had geen HEAO-diploma behaald, had geen eigen bedrijf geleid na 2002 en was niet werkzaam geweest bij toonaangevende ICT-bedrijven. Werkgever verzoekt vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van een dringende reden.

De kantonrechter stelt vast dat vermeldingen in een cv met betrekking tot opleiding en werkervaring in zijn algemeenheid correct moeten zijn. Het heeft werkgever op elk moment vrij gestaan om het door werknemer verstrekte cv aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dat dit heeft plaatsgehad nadat werkgever onoverkomelijke bezwaren tegen het functioneren van werknemer had eigengemaakt, is niet te laat om aan de ontdekking van de onwaarheden nog consequenties te verbinden.

De kantonrechter oordeelt dat het onontkoombaar is dat een ontdekking als deze onherstelbare schade aan de basis van de samenwerking toebrengt, zeker nu de arbeidsovereenkomst is aangegaan op HBO-niveau en uit het salaris blijkt dat de opleiding en de ervaring die werknemer op het cv heeft vermeld, een rol hebben gespeeld. Het vermelden van onjuiste gegevens op het cv levert een dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW op.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden zonder toekenning van een vergoeding aan werknemer.

Bron: JAR 2008/266
Kantonrechter Amsterdam
Datum: 15-09-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.