NVP sollicitatiecode gemoderniseerd

0

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft haar sollicitatiecode geactualiseerd en ‘ in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie’ . Wat houden de wijzigingen in?

De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures hebben een duidelijke plaats gekregen in de normstelling
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is
  • Aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij de mogelijkheid is gecreëerd om naast de reeds bestaande mogelijkheid om aanbevelingen te doen, zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit geldt dan met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures.

Sollicitatiecode

Met de sollicitatiecode wil de NVP ‘een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om ‘fair play’ bij de werving van een kandidaat. Zeker in tijden van een slechte arbeidsmarkt, is het van belang dat de sollicitant goed behandeld wordt.’Organisaties zijn niet verplicht om de sollicitatiecode toe te passen, maar de inhoud van de code wordt wel gezien als een algemeen aanvaarde norm voor een beschaafd verloop van een sollicitatieprocedure. Als een bedrijf zich niet aan de sollicitatiecode houdt, kan er een klacht ingediend worden bij de NVP. De sollicitatiecode is echter niet wettelijk geregeld, dus er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De vernieuwde NVP Sollicitatiecode is te downloaden.

Lees ook: ‘mag je een sollicitant Googlen?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.