‘Mobile’ steeds belangrijker bij zoektocht naar baan

0

Van de beroepsbevolking met smartphone en/of tablet zoekt inmiddels 39 procent ‘mobile’ naar een baan. Onder actieve baanzoekers ligt dit percentage al op 95 procent. Daarbij valt op dat de smartphone vooral ad hoc wordt gebruikt om vacatures te bekijken.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) uit het derde kwartaal 2012 in opdracht van 123mobile.nl, een Nederlands samenwerkingsverband van mobile pioniers in recruitment.

Sterke opmars mobile oriëntatie carrièrekansen

Mobile op zoek gaan naar een nieuwe baan gebeurt steeds vaker. Van de Nederlandse beroepsbevolking met een tablet en/of smartphone geeft 11% van de actieve baanzoekers aan al vaker ‘mobile’ naar vacatures te kijken dan met de pc. Van de latente baanzoekers is dit bijna 1 op de 4. Van de actieve baanzoekers gebruikt 58% zijn tablet in zijn zoektocht en 74% zijn smartphone.

Deze resultaten liggen in lijn met de waarnemingen die Google maakte op het Mobile Recruitment Conference op 23 oktober 2012 in Londen, waarbij Google aangaf dat inmiddels 1 op de 5 zoekopdrachten naar vacatures mobile is. Omdat steeds meer mensen beschikken over een ‘mobile’ device, wordt het voor werkgevers zaak om daar bij hun werving rekening mee te houden.

Verwachte veranderingen in oriëntatie en werving

Doordat mobile zo sterk in opmars is, zullen waarschijnlijk een aantal vanzelfsprekendheden en spelregels in de werving van nieuwe werknemers veranderen. Zo zullen werkgevers hun vacatures passend moeten maken voor mobile, zodanig dat ze ook via een smartphone of tablet goed worden weergegeven. Nu heeft slechts 3% van de werkgevers een ‘mobile vriendelijke’ werkenbij-website.

Een interessante verschuiving die nu valt waar te nemen, is bijvoorbeeld het moment waarop naar vacatures wordt gekeken. Traditioneel oriënteren op een nieuwe baan vindt vooral plaats onder werktijd, terwijl dat mobile veel meer in de avonduren plaatsvindt. Daarmee zien we dat het oriëntatiemoment mogelijk meer naar de avonduren verschuift en tv als ondersteunend kanaal interessanter wordt. Ook leent mobile zich beter voor guerrilla-achtige werving en voor de werving van latente baanzoekers.

‘In Amerika en de UK is er al veel meer aandacht voor de enorme mogelijkheden die mobile recruitment biedt’, zegt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. ‘Nu inspringen op de mobile mogelijkheden biedt werkgevers veel nieuwe kansen op succes in werving op de arbeidsmarkt. Tijdens 123Mobile Day op 12 december zal daarom voor de eerste keer in Nederland een specifieke conferentie over mobile recruitment plaatsvinden.’

Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 per kwartaal wordt afgenomen door Intelligence Group. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van het derde kwartaal 2012, waarin 2503 personen zijn ondervraagd. Voor dit onderzoek zijn de gegevens van 333 actieve en 1181 latente baanzoekers geanalyseerd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.