Meeste vacatureteksten benedenmaats

0

Tijdens de Vacaturetestdagen is naar voren gekomen dat de meeste vacatureteksten voor het derde opeenvolgende jaar een onvoldoende scoren. Ruim 61% van de 355 onderzochte vacatures scoort een 5,5 of lager.

Het gemiddelde rapportcijfer komt daarmee uit op een 5,2. Het is opvallend dat de kwaliteit van de vacatureteksten over de afgelopen drie jaar is afgenomen. In 2009 scoorde een vacaturetekst gemiddeld een 5,4, in 2010 slechts nog een 5,1. Het besef dat door de krapper wordende arbeidsmarkt het belang van een goede vacaturetekst toeneemt, is blijkbaar nog lang niet overal doorgedrongen.

Onderzochte dimensies en scores
Net als voorgaande jaren zijn de vacatures getest op 5 onderdelen met dertien onderliggende dimensies:

• Aantrekkelijkheid (opmaak en vormgeving) 5,5 (2011); 4,9 (2010); 5,2 (2009)
• Wie (wie zoekt de organisatie) 5,9 (2011); 6,0 (2010); 6,0 (2009)
• Wat (omschrijving baan en werkgever) 5,1 (2011); 5,1 (2010); 5,3 (2009)
• Waarom (aanbod werkgever) 4,8 (2011); 4,9 (2010); 5,0 (2009)
• Waar & wanneer (call to action) 4,8 (2011); 4,6 (2010); 4,9 (2009)

Niet concreet
Het is opvallend dat de dimensie ‘Waarom’ wederom een onvoldoende scoort. Net als voorgaande jaren durven werkgevers het aanbod niet concreet te benoemen. In 15,8% van de onderzochte vacatures wordt helemaal niet ingegaan op het aanbod en 19,7% van de werkgevers geeft alleen aan dat de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn. Een groot aantal werkgevers gaat dus compleet voorbij aan de ‘Wij bieden’-paragraaf. Daarnaast wordt in slechts 7,9% van de vacatureteksten ingespeeld op de belangrijkste behoeften en wensen van kandidaten (beweegmotieven en kritische wervingsfactoren). Juist het benoemen van deze behoeften en wensen zet potentiële kandidaten aan tot solliciteren.

Sluitingsdatum ontbreekt meestal
Net als voorgaande jaren wordt er door bedrijven slecht gescoord op ‘call to action’. In 69% van de vacatureteksten is geen plaatsing- of sluitingsdatum opgenomen. Het ontbreken hiervan zorgt voor onduidelijkheid bij kandidaten. Ook het niet of niet volledig noemen van contactgegevens is een veel gemaakte fout. In 30,1% van de vacatures worden helemaal geen contactgegevens genoemd of er wordt alleen een algemeen e-mailadres gegeven. Dit zorgt ervoor dat een kandidaat zich niet persoonlijk benaderd en welkom voelt.

Gezondheidszorg doet zijn best
Het is opmerkelijk dat het aantal deelnemers uit de gezondheidszorg is verdubbeld. Was in 2010 slechts 8% van de onderzochte vacatures gericht op de gezondheidszorg, in 2011 is dit aantal verdubbeld naar 16%. Het lijkt erop dat deze sector zich realiseert, zeker nu de tekorten in de gezondheidszorg pijnlijk duidelijk worden, dat een goede vacaturetekst een essentieel onderdeel is van succesvolle werving. Met een rapportcijfer van een 5,4 scoren vacatures in de gezondheidszorg iets beter dan gemiddeld. Daar waar veel werkgevers steken laten vallen ten aanzien van het aanbod en de ‘call to action’ scoren werkgevers in de gezondheidszorg hier met respectievelijk een 5,2 en een 5,9 iets hoger.

Weinig innovatief
In navolging op het onderzoek onder de top-100 favoriete werkgevers van Nederland is tijdens de Vacaturetestdagen tevens bekeken in welke mate overige bedrijven Social Media integreren in hun externe vacatureteksten. Hierbij moet opgemerkt worden dat er niet gekeken is naar de integratie van Social Media op de wervingssite van werkgevers. Net als bij de top-100 favoriete werkgevers wordt ook in de onderzochte vacatures nauwelijks (slechts 2,5%) verwezen naar Social Media.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.