HR kritisch op voorbeeldfunctie bestuur

0

HR-directeuren zijn kritisch over de wijze waarop topbestuurders hun voorbeeldfunctie vervullen. Dat blijkt uit onderzoek door The Executive Network naar persoonlijkheid en gedrag, onder 220 topbestuurders, commissarissen en HR-directeuren van grote organisaties.

Persoonlijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat bij de selectie van een bestuurder persoonlijkheid meer telt dan werkervaring. Een bestuurder met een niet bij de organisatie passende persoonlijkheid hoort niet voor de organisatie te werken, meent 85 procent van de ondervraagden.

HR minder tevreden
Bestuurders maken zich weinig zorgen over de match tussen hun persoonlijkheid en de organisatie waar ze voor werken: 93 procent is overtuigd van een goede klik. HR is daar echter minder zeker van. Van hen is 39 procent neutraal of oneens over de match tussen de bestuurder en de organisatie.

Voorbeeldfunctie
HR-directeuren zijn kritisch over de wijze waarop topbestuurders hun voorbeeldfunctie invullen. Van hen vindt 23 procent dat topbestuurders er een eigen visie op na houden. Bestuurders willen zelf niet te prominent op de voorgrond treden, zo geven ze aan. Voor driekwart van de bestuurders is het gezicht van de organisatie belangrijker dan het individu wanneer hij of zij naar buiten treedt.

Medewerkers meest bepalen
Bestuurders hebben naar eigen zeggen niet de meeste invloed op het imago van de organisatie. Volgens twee derde van de topbestuurders en HR-directeuren zijn medewerkers het meest bepalend in het beeld dat stakeholders hebben van een organisatie.

Persoonlijkheid
Het merendeel (76 procent) vindt dat het gedrag en de persoonlijkheid van topbestuurders bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Persoonlijkheid zou om die reden een grotere rol moeten spelen in het selectieproces dan het cv, geeft driekwart van de topbestuurders aan. ‘ Dit onderstreept het belang van geschiktheid boven beschikbaarheid in het selectieproces’ , vertelt Jan Rapmund, partner van The Executive Network. ‘ Wij zien dat veel bedrijven het aantrekken van een bestuurder uit een andere sector nog spannend vinden. De verwachting is dat dit de komende jaren sterk zal toenemen om de noodzakelijke veranderingen bij bedrijven te kunnen realiseren’ , aldus Rapmund. Overeenkomstige kernwaarden zijn een belangrijke graadmeter om te bepalen of een individu past bij een organisatie. Een grote meerderheid van de topbestuurders (94 procent) geeft aan dezelfde kernwaarden na te streven als de organisatie waar hij of zij voor werkt.

Het onderzoek
The Executive Network
heeft onderzoek verricht onder topbestuurders van grote bedrijven en instellingen (waarvan 61 procent beursgenoteerd). In totaal hebben 220 respondenten deelgenomen aan het onderzoek: waarvan 57 HR-directeuren.

Bron: ANP / The Executive Network

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.