Hoe word jij aantrekkelijk voor millennials?

0

Vanaf deze maand gaat lector Karin Manuel blogs schrijven voor XpertHR Actueel. Zij houdt zich bezig met organisatieontwikkeling en HRM. Recent schreef zij een boek over aantrekkelijk werkgeverschap voor millennials. Een korte kennismaking met Karin.

1. Wie ben je, wat doe je?

‘Ik ben als lector verbonden aan het NCOI en heb een adviesbureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. Vanaf 1999 heb ik verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.
Recent schreef ik het boek ‘Futuring Organisations’ over aantrekkelijk werkgeverschap voor millennials (geboren tussen 1980 en 2000). Ik tref in de praktijk nog veel organisaties met weinig jonge arbeidskrachten. Zij willen graag verjongen, maar het lukt niet millennials aan zich te verbinden. Millennials komen niet of vertrekken relatief snel weer uit de organisatie. Het bracht mij op de vraag hoe werkgevers het werk anders kunnen organiseren, zodat ze ook aantrekkelijk zijn en blijven voor de jongste generatie op de arbeidsmarkt.’

2. Hoe word je als werkgever aantrekkelijk voor arbeidskrachten?

Karin Manuel

‘Moderne organisaties scoren vaak hoog als aantrekkelijk werkgever. Deze organisaties kenmerken zich door een platte structuur, met zelforganiserende of zelfsturende eenheden. Deze zijn bij voorkeur multidisciplinair samengesteld en lerend ingesteld. In een moderne organisatie wordt van buiten naar binnen en vice versa op ‘agile’ wijze samengewerkt. Doordat de moderne organisatie minder of geen managementlagen kent, is zij slagvaardiger en innovatiever dan de klassieke organisatie. Dit triggert millennials.’

3. Doet HR voldoende om millennials aan te trekken?

‘Ik tref in de praktijk nog veel organisaties met weinig jonge arbeidskrachten. Zij willen graag verjongen, maar het lukt niet millennials aan te trekken of zij zien hen relatief snel weer uit de organisatie vertrekken. HR is zich nog te weinig bewust dat millennials andere wensen en behoeften hebben in werk. HR heeft een belangrijke taak om deze groep duurzaam aan de organisatie te verbinden. Dat begint met een andere manier van organiseren en met modernisering van HR-instrumenten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een agile arbeidscapaciteit, die is geënt op rollen met ruimte voor ‘workcrafting en jobshaping’ en waarbij performanceontwikkeling ‘on the job’ is ingebed.’

4. Wat zijn misverstanden over millennials?

‘Millennials staan niet wezenlijk anders tegenover werk dan de jongeren uit de eerdere generaties. Millennials wisselen niet van werk omdat jobhoppen hun motto is. Ze doen dat omdat ze in organisaties te weinig worden getriggerd, er vaak te weinig uitdaging is voor hen. Veel organisaties zijn nog klassiek georganiseerd. Millennials lopen op tegen die structuur en de bureaucratie die daar inherent aan is. Millennials zijn omnivoor en willen de ruimte daarvoor ook graag in hun werk.’

5. Wat kunnen we van je blogs verwachten?

‘In mijn blogs zal het accent liggen op het toekomstbestendig maken van organisaties. Ik laat zien hoe werkgevers kunnen zorgen dat zij het werk zo organiseren dat ze aantrekkelijk blijven voor arbeidskrachten en op elk moment kunnen beschikken over mensen met de kennis en skills die op dat moment nodig zijn om de klus te klaren die voorligt. Ook ga ik in op de dingen die HR kan doen ter ondersteuning hiervan.’

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.