Nieuwe gedragsregels rondom selectieproces

0

De Sollicitatiecode met basisregels voor het werving- en selectieproces is herzien. De code bevat duidelijker aanbevelingen over het gebruik van internet en openbare digitale bronnen. Wat is er nog meer veranderd? Rini de Groot van Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) – sinds dit jaar voorzitter van de Sollicitatiecodecommissie –  geeft een toelichting.

Waarom is er een sollicitatiecode?

‘Als Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) vinden we het, net zoals bij de overheid, belangrijk dat werkgevers zich houden aan bepaalde basisregels wat betreft solliciteren. Het doel van de sollicitatiecode is om een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Hoe ga je fatsoenlijk om met sollicitanten. In de jaren zeventig en tachtig was er discussie in de politiek of de regels rondom sollicitatie bij wet moeten worden vastgelegd. In 1992 is besloten om dit niet te doen, maar is de NVP gevraagd om dit, samen met de Stichting van de Arbeid, te regelen in gedragsregels.  Dit heeft geleid tot de sollicitatiecode.’

Wat is er vernieuwd aan de laatste versie?

Rini de Groot is voorzitter van de Sollicitatiecodecommissie.

Rini de Groot is voorzitter van de Sollicitatiecodecommissie.

‘Tegenwoordig zijn er voor werkgevers en sollicitanten heel veel manieren om met elkaar te communiceren. Denk aan wervingsprofielen, vacaturebanken, LinkedIn. Maar ook via Google, Facebook en Twitter vindt werving en selectie plaats. Daarom hebben we de Sollicitatiecode meer toegeschreven naar de huidige digitale wereld. We geven duidelijker richtlijnen rondom het zorgvuldig gebruiken van internet en social media. Ook stond er in de oude code dat het niet is toegestaan om een pasfoto op te vragen. Dat pas niet meer in deze tijd en daarom hebben we het geschrapt. Veel mensen plaatsen tegenwoordig een foto op het cv en via social media is er van vrijwel ieder mens fotomateriaal te vinden.’

Ben je als HR verplicht om deze code te volgen?

‘Nee formeel niet, de Sollicitatiecode is een gedragscode maar is niet juridisch of wettelijk afdwingbaar. Als NVP zeggen wij: als je een professionele organisatie bent, dan volg je de algemene gedragsregels zoals die in deze code zijn opgenomen. Sollicitanten die het niet eens zijn met de werving- en selectieprocedures bij een organisatie kunnen een klacht bij ons indienen. Jaarlijks komen er honderden vragen en klachten binnen. Gaat het om discriminatie of schending van de privacy dan verwijzen wij door naar het College voor de Rechten van de Mens of naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook behandelen wij zelf klachten en doen wij uitspraak. Hoewel we geen sanctie kunnen opleggen, is een toewijzing van een klacht geen goed teken voor de betreffende organisatie en ligt het voor de hand dat die organisatie haar leven zal beteren.’

De volledige Sollicitatiecode is te vinden via de website van de NVP.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.