De veranderende rol van de recruiter

0

De rol van corporate recruiters is veranderd. Dat komt mede door de veranderde focus van de CEO op lange termijngroei. Voor die groei is het noodzakelijk om de top 3% van medewerkers te identificeren, werven en behouden.

De top drie procent? De top 3% is een klein kernteam dat absoluut noodzakelijk is voor het succes op de lange(re) termijn van de organisatie. De resterende 97% wordt in toenemende mate een ‘commodity’, een veel voorkomende ‘grondstof’, aldus auteur Dan Kaplan. Recruiters moeten dus de beste medewerkers vinden en aannemen. Dit kan effectief via onder andere sociale media.

In dit artikel komen drie zaken aan de orde die volgens Dan Kaplan essentieel zijn voor een hedendaagse recruiter. Hoewel zeker niet nieuw, is het toch goed weer eens bij deze drie zaken stil te staan:

Eerst en vooral is de recruiter een verkoper. Recruiters moeten een strategische blik hebben  en aansluiten bij de business. Daarnaast moeten recruiters vooral hun werkgever kunnen verkopen aan de beoogde nieuwe medewerker. Ze moeten de corporate cultuur begrijpen, aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie en weten welke behoeften aan talent er zijn.
 
De rol van de corporate recruiter wordt opgewaardeerd naar talentmanagement. Door de toenemende behoefte aan toptalent groeit het belang van de recruiter. De recruiter moet hiertoe over de noodzakelijke vaardigheden en ervaring beschikken. De recruiter wordt beoordeeld op de kwaliteit van de sollicitanten en de toegevoegde waarde die deze sollicitanten zouden kunnen hebben voor de organisatie.

Er moet op een nieuwe manier naar recruitment-data gekeken worden. Het huidige systeem waarin recruiters aantonen wat de kosten en opbrengsten zijn, moet vervangen worden door een systeem gebaseerd op kwalitatieve analyses. Hoeveel recruiters waren er nodig, tegen welke kosten om een X aantal vacatures in te vullen is lang niet zo belangrijk als het percentage nieuwe medewerkers dat bovengemiddeld presteert. En hoeveel procent van de nieuwe medewerkers is nog in dienst na 1 jaar? Het nieuwe systeem moet duidelijk maken hoe de prestaties van nieuwe medewerkers de organisatie helpen bij het verwezenlijken van de businessdoelen
.  
Recruitment speelt een steeds grotere strategische rol  in organisaties. Corporate recruiters moeten zich dus ontwikkelen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken.

Het artikel is te vinden op ere.net.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.