Checklist werving en selectie

0

Het werven en selecteren van een nieuwe medewerker is geen
vanzelfsprekende zaak. Het is belangrijk om vooraf helder te krijgen of er
daadwerkelijk iemand geworven moet worden, en zo ja, hoe het traject vervolgens
zal verlopen. Deze checklist kan behulpzaam zijn bij het
wervingstraject.

Behoefte
 • Is er echt behoefte aan een nieuwe medewerker of zijn er alternatieven?
 • Voor welke periode?
 • Voor hoeveel uur/dagen per week/maand?
Functie
 • Bij welk bedrijfsonderdeel wordt de nieuwe medewerker ingezet?
 • Wat is de functiebenaming?
 • Wat is het takenpakket?
 • Welke verantwoordelijken en bevoegdheden krijgt de nieuwe medewerker?
 • Wat is het vereiste opleidingsniveau?
 • Welke vakkennis wordt verwacht?
 • Welke competenties moet de nieuwe werknemer hebben?
 • Over hoeveel jaren ervaring moet de nieuwe medewerker beschikken?
 • Welke persoonskenmerken zijn noodzakelijk?
 • Heeft het bedrijf behoefte aan een medewerker die snel door kan groeien?
Aanbod
 • Biedt het bedrijf een vast of een tijdelijk contract aan?
 • Op welke dagen en tijden gaat de medewerker werken?
 • Wat is het salaris en welke ruimte is er om te onderhandelen?
 • Welke (secundaire) arbeidsvoorwaarden worden aangeboden?
 • Welke loopbaanmogelijkheden heeft de nieuwe medewerker?
Procedure
 • Wie zijn er bij de procedure betrokken?
  • Wie doet wat?
  • Wie neemt de uiteindelijke beslissing?
 • Wat is de planning?
 • Gaat de werkgever eerst intern werven?
 • Op welke manier(en) gaat de werkgever extern werven?
 • Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
  • Hoeveel kandidaten worden er uitgenodigd?
  • Volgen er één of meerdere gesprekrondes?
  • Zijn er ook testen in de procedure ingebouwd?
  • Worden kandidaten in reserve gehouden?

Meer informatie

> Checklist selectie van een uitzendbureau

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.