Beter intern promoveren dan extern werven

0

Een vacature kan vervuld worden door interne mobiliteit of door externe werving. Wat is beter?

 

In  Paying More to Get Less: The Effects of External Hiring versus Internal Mobility beschrijft Wharton-professor Bidwell de resultaten van een analyse van personeelsdata van 2003 tot 2009 van een Amerikaanse financiële instelling.

Bidwell analyseerde de verschillen tussen vacatures die met interne en externe kandidaten werden vervuld. Daaraan koppelde hij gegevens over arbeidsvoorwaarden en prestaties.

Hij vond statistisch significante verschillen tussen intern en extern geworven medewerkers.

  • Extern geworven medewerkers werden de eerste twee jaar lager beoordeeld dan intern gepromoveerde medewerkers. De prestaties van medewerkers die aangetrokken worden van buiten de eigen organisatie blijven achter bij de intern geworven medewerkers.
  • Extern geworven medewerkers vertonen meer gedwongen en vrijwillig verloop. Wel promoveren ze sneller.
  • Extern geworven medewerkers krijgen 18% meer betaald dan intern geworven medewerkers. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat extern geworven kandidaten vaak een hoger opleidingsniveau hebben en meer ervaring. Factoren die dus de eerste twee jaar niet zorgen voor betere prestaties. Medewerkers zijn in die eerste twee jaar vooral bezig met het leren kennen van de organisatie en het juiste netwerk aan te leggen.

Met andere woorden, organisaties betalen meer voor slechtere prestaties.

Bidwell concludeert dat de hoge kosten die gemaakt worden om vacatures te vervullen met extern geworven medewerkers lang niet altijd te rechtvaardigen zijn. Organisaties zouden veel vaker (eerst) moeten kijken of er intern geschikte kandidaten zijn voor een vacature.

Een beschrijving van het onderzoek, met toelichting van professor Bidwel, is te vinden op de site HR Online.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.