Administratieve last grootste knelpunt tijdens sollicitatieproces

1

De grote hoeveelheid administratieve handelingen tijdens het sollicitatieproces wordt door bedrijven als grootste knelpunt gezien. Dat blijkt uit een rondvraag onder klanten, medewerkers en HR-managers van diverse bedrijven door AFAS Software.

Het bedrijf heeft de vijf belangrijkste knelpunten in sollicitatieprocedures bij bedrijven in kaart gebracht. 

De volgende knelpunten werden het meest genoemd:

1. Veel administratieve handelingen
De respondenten gaven aan veel handmatige werkzaamheden te moeten verrichten gedurende het selectietraject. Het uitzetten van de vacature, het verzamelen en doornemen van sollicitanteninformatie en het afhandelen van de reacties wordt gezien als een tijdrovend proces.

2. Onnodig papierwerk
De sollicitatieprocedure blijkt in veel gevallen onvoldoende geautomatiseerd en gedigitaliseerd wat leidt tot veel, en vaak onnodig, papierwerk. Bedrijven blijken vaak nog met stapels geprinte sollicitatiebrieven en CV’s te werken die intern van hand tot hand gaan.

3. Geen overzicht
Doordat het sollicitatieproces vaak onvoldoende geautomatiseerd is, is er weinig overzicht in de reacties die binnenkomen en de status van sollicitaties. Een Excel-bestand met daarin een overzicht van sollicitanten is vaak de enige houvast. Dit zorgt ervoor dat het proces onnodig veel tijd in beslag neemt.

4. Verschillende kanalen
Waar sollicitatiebrieven vroeger alleen per post binnenkwamen, stromen de reacties nu via verschillende kanalen binnen, zoals e-mail, social media en diverse vacaturesites. Voor veel HR-afdelingen zorgt dit voor minder overzicht in het aantal sollicitaties dat binnenkomt en kost het inventariseren en afhandelen van de reacties via de verschillende kanalen meer tijd.

5. Verouderde sollicitatieprocedure
Uit de reacties van de respondenten blijkt dat bij veel bedrijven de sollicitatieprocedure vaak sterk verouderd is. Om de interesse van Generatie Y te wekken, voldoen de standaard procedures – waarbij de sollicitant een motivatie en CV opstuurt en een reactie afwacht – niet meer.


Bron: AFAS

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

 1. Gert Mossink op

  Het is inderdaad een herkenbaar gegeven. Zeker in de huidige tijd is het zelfs vaak een belemmerende factor. Wij vernamen de verzuchtingen ook vaak.
  Voor ons bedrijf Werk-24 was het de aanleiding om daar wat aan te doen. We hebben een doelgerichte portal ontwikkeld die het sollicitatieproces ondersteund: eenvoudig, doeltreffend en objectief. De portal verzorgt voor kandidaten een brievenbus functie. De portal is voor de klant de eigen sollicitatie omgeving met een dashboard voor de voortgang en een unieke matchingsmodule die rekening houdt met soft- en hardskills en ervaring.
  Bij de ontwikkeling van de portal hebben we rekening gehouden met de wensen van talloze geïnterviewde (HR) managers.
  Alle punten en meer hebben we geadresseerd en het effect: kosten besparend, snel en zeer effectief.
  Het kan dus anders.!
  Gert Mossink, Werk-24