5 vragen over de selectieprocedure

0

Werving en selectie omvat het hele proces van het aantrekken, selecteren en aanstellen van werknemers voor de organisatie. Wat zijn de zaken die je opneemt in het wervingsprofiel? Moet je reiskosten betalen aan een sollicitant? En meer vragen over de selectieprocedure…

1. Welke zaken neem je altijd op in het wervingsprofiel?

In het wervingsprofiel vermeld je in elk geval: functie-eisen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats. Ook vermeldt het wervingsprofiel de wijze van solliciteren, de wijze van solliciteren en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd, de door de sollicitant te verschaffen informatie zoals opleiding, diploma’s, arbeidsverleden en ervaring. Indien van toepassing worden ook aanvullende selectieprocedures zoals een assessment, een aanstellingskeuring en/of een verplicht antecedentenonderzoek in het wervingsprofiel genoemd.

2. Binnen welke termijn moet je een sollicitant informeren?

Bij voorkeur bericht je een sollicitant zo spoedig mogelijk. Uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum laat je de sollicitant weten of hij/zij wordt afgewezen, wordt uitgenodigd of dat de sollicitatie wordt aangehouden onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt.

3. Moet je als werkgever reiskosten betalen?

Nee, mits je vooraf hebt aangegeven dit wel te doen. In de vernieuwde Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) staat het volgende: indien een organisatie bereid is de in redelijkheid gemaakte kosten van de sollicitant te vergoeden in het kader van de procedure, maakt de organisatie dit vooraf bekend. Sollicitatiekosten worden meer en meer gezien als een investering in jezelf en dus ook als je eigen verantwoordelijkheid.

4. Mag je gebruik maken van informatie van social media?

Ja, dit is openbare informatie en voor iedereen vrij toegankelijk. Maar wees je ervan bewust dat deze informatie niet altijd juist, accuraat en relevant is. Maak je tijdens het sollicitatiegesprek gebruik van informatie uit social media en speelt die een rol in het proces, laat dat dan wel aan je sollicitant weten inclusief de bron van je informatie.

5. Mag je gegevens van sollicitanten bewaren?

De gegevens van sollicitanten moeten binnen vier weken na de afwijzing worden teruggezonden of vernietigd. Indien anders is overeengekomen, dient de sollicitant na een jaar te worden benaderd voor het actualiseren van die gegevens en het verlengen van de toestemming. Externe bemiddelingsbureaus kunnen de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een nader te bepalen periode van maximaal vijf jaar te bewaren. Daarna dienen deze gegevens te worden vernietigd tenzij de sollicitant opnieuw toestemming verleent om de gegevens voor een nieuwe periode van maximaal vijf jaar te bewaren en in de gelegenheid is gesteld om de gegevens te actualiseren.

Bron: NVP Sollicitatiecode

Met dank aan Rini de Groot van Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Sollicitatiecodecommissie.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.