Wet verbetering poortwachter (Wvp)

0

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk.

In de Wvp, die per 1 april 2002 van kracht werd, staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar. De regels zijn niet vrijblijvend: bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat de werkgever – maar ook de werknemer – te maken krijgt met sancties.

Re-integratie

Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat werknemers geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen voordat alle mogelijkheden tot re-integratie zijn uitgeput. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering, toetst de overheid het doorlopen re-integratietraject daarom streng, in de zogenaamde  Poortwachterstoets. Als werkgever en werknemer zich niet voldoende hebben ingezet, moet de werkgever het loon blijven doorbetalen terwijl hij samen met de werknemer alsnog alles op alles zet om re-integratie mogelijk te maken. Sinds de Wet verlenging loondoorbetaling in 2004 inging, gelden de poortwachterplichten ook in het tweede ziektejaar.

De belangrijkste bepalingen in de Wet verbetering poortwachter gaan over:

  • melding van ziekte bij de arbodienstverlener en het UWV;
  • begeleiding van zieke werknemers met verplichte evaluatie- en contactmomenten;
  • aanleggen van een re-integratiedossier;
  • opstellen van een plan van aanpak;
  • opstellen van een re-integratieverslag;
  • de nadruk op re-integratie bij de eigen werkgever. Lukt dat niet, dan moeten de partijen ook naar mogelijkheden bij andere werkgevers kijken.
  • de Wet verbetering poortwachter bestaat uit een serie wijzigingen in andere wetten, waaronder de Ziektewet, de WW en de WAO. De wijzigingen in de WAO en de Wet re-integratie gehandicapten (REA) zijn ook opgenomen in de WIA.

Checklist poortwachter

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.