JurisprudentieHeeft de werkgever nog re-integratieverplichtingen na 2 jaar ziekte?

1

Na twee jaar ziekte wil een werkneemster graag voor 15 uur per week passende arbeid verrichten. De werkgever zegt dat dat niet mogelijk is omdat het de organisatie te veel zou belasten. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een werkneemster werkt op een telefooncentrale met 21 collega’s. In 2009 wordt ze arbeidsongeschikt. Tot die tijd werkte ze 40 uur per week, overdag, ’s nachts en in het weekend. Vanaf mei 2012 gaat ze 21,85 uur per week werken. Maar in november 2014 wordt ze weer ziek. In oktober 2015 start ze met re-integreren in haar eigen functie, en vanaf eind mei 2016 werkt ze daar 3 keer 5 uur per week, alleen overdag. In november 2016 laat de werkgever weten dat hij de loonbetaling gaat stopzetten en de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. De aangepaste werkzaamheden kunnen na twee jaar ziekte volgens de werkgever niet meer worden voortgezet. De werkneemster is het hier niet mee eens en stelt zich nadrukkelijk beschikbaar voor werk.

Hoe het afloopt

De werkneemster stapt in december naar de rechter om in een kort geding te vragen om wedertewerkstelling in de passende arbeid die ze voor 15 uur per week verrichtte, en om betaling van haar loon vanaf 1 december 2016. Uit de functionele mogelijkhedenlijst die de bedrijfsarts in januari 2017 op verzoek van de werkgever heeft opgesteld, blijkt dat de werkneemster in staat is om haar werk voort te zetten voor 15 uur per week, in dagdiensten. Maar de werkgever zegt hij geen loonvormende en passende werkzaamheden voor haar heeft. In januari 2017 vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter stelt allereerst vast dat werkgevers tijdens de hele duur van het dienstverband verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Ook als de periode van de loondoorbetalingsverplichting is verstreken, of als de werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt geacht in de zin van de WIA. En als de werknemer zich beschikbaar houdt voor passend werk, ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid en toekenning van een WIA-uitkering, kan er – afhankelijk van de omstandigheden – ook nog een loonbetalingsplicht zijn (art. 7:628 en 7:658a BW).

De werkgever moet dan zo snel mogelijk onderzoeken of er passend werk voorhanden is. Een uitzondering op deze regel is als dit ‘in redelijkheid’ niet van de werkgever gevergd kan worden. Van zo’n uitzondering is in elk geval sprake als de re-integratie het productieproces in gevaar zou brengen of de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belast. De rechter wijst het verzoek van de werkneemster toe omdat de werkgever zo’n uitzonderingssituatie niet heeft kunnen aantonen.

In de praktijk

Ook na twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte is niet per definitie het einde van een arbeidsrelatie in zicht. Het is zelfs mogelijk dat het loon nog steeds doorbetaald moet worden. Als de werknemer aangeeft dat hij bereid is om passend werk te doen, en dat is voorhanden, kan een werkgever dat niet zomaar weigeren.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2017:2091, 14 februari 2017

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.

1 reactie

  1. Dit is precies de reden dat wij andere oplossingen bieden. Geen re-integratieverplichtingen meer en geen ERD kosten meer. Het kan dus wel anders.