Verlenging tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers

0

De (tijdelijke) pilot Wajong adviesvouchers wordt verlengd tot en met 29 april 2011.

De vraag naar en uitgifte van de Wajong adviesvouchers is erg laat op gang gekomen, waardoor alle 1.000 beschikbare vouchers waarschijnlijk niet voor het eind van de pilotperiode op 14 februari 2011 kunnen worden uitgegeven. Door middel van een verlenging van de pilot met tweeënhalve maand wordt ondernemers meer ruimte geboden om een voucher aan te vragen.

In de tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers kan een ondernemer tegen inleveren van de Wajong adviesvoucher door een re-integratiebedrijf een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden binnen zijn bedrijf om Wajongers te plaatsen. Het re-integratiebedrijf dient na totstandkoming van het onderzoek en onder inlevering van de Wajong adviesvoucher bij Agentschap NL een subsidieaanvraag in. Namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergoedt Agentschap NL vervolgens € 2.500,– als vast bedrag aan het re-integratiebedrijf.

De regeling is gepubliceerd in Staatscourant nummer 2984 en is na te lezen op de website van de overheid.

Lees ook:
> Donner: meer mensen met handicap aan de slag
> ‘Wajonger gebaat bij openheid’
> Meer begrip en ondersteuning voor Wajongers met autisme

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.