BlogRol van WhatsApp in arbeidsconflict

0

Steeds vaker treft mediator Paula situaties die geëscaleerd zijn door communicatie via WhatsApp. HR zou zich hier meer bewust van moeten zijn. Zo kunnen ze misverstanden en escalatie van een arbeidsconflict voorkomen. 

Bij mediation draait het om uitwisselen in plaats van zenden, schreef ik eerder in mijn blog. Het communicatiemiddel kan een effectieve communicatie ondersteunen of juist verstoren. Mijn ervaring is: hoe meer ‘communicatiekanalen’ er zijn, hoe beter je zou moeten nadenken over welk kanaal je waarvoor gebruikt. Vraag je voortdurend af of het bijdraagt aan het brengen van je boodschap?

WhatsApp in arbeidsconflict

Hiermee doel ik onder andere op het gebruik van WhatsApp. Het valt mij op dat ik in mijn werk als mediator steeds vaker situaties tegenkom die onder andere zijn geëscaleerd als gevolg van gebruik van WhatsApp. Een voorbeeld: een zieke medewerkster die weer moet gaan re-integreren heeft gezien dat zij niet meer in de WhatsApp groep van haar collega’s is opgenomen.

Geen contact

Tijdens mediation vertelt zij, zichtbaar aangeslagen, dat zij zich daardoor niet (meer) gewenst voelt door haar collega’s. Ze ziet enorm op tegen haar terugkeer op de werkvloer. De teamleden blijken juist verbolgen omdat hun collega zich zonder nadere uitleg heeft afgemeld van de app-groep. Zij dachten dat de collega geen contact (meer) met hen wilde en voelen zich daardoor afgewezen.

Fabrieksinstellingen

Later blijkt dat de zieke medewerker haar telefoon had moeten terugzetten naar fabrieksinstellingen, waardoor zij zich onbewust en onbedoeld had afgemeld voor de app-groep. Een misverstand dat eenvoudig opgelost had kunnen worden. Toch gebeurde dit niet omdat er geen goede communicatie meer was en aan beide kanten niet het initiatief genomen werd om het contact te herstellen. Tijdens de mediation was er de ruimte en de rust om aannames en veronderstellingen bij elkaar te checken en misverstanden uit de weg te ruimen.

Geen vertrouwen meer

Helaas blijkt het echter ook regelmatig aan de mediationtafel dat dit voor een of beiden kanten ‘te laat’ is en er inmiddels te veel is gebeurd om het vertrouwen te herstellen. Dan wordt vaak gesproken over afscheid nemen. Kortom: word je als HR betrokken bij (beginnende) conflicten, dan ligt er een kans. Heb in een eerder stadium al oog voor misverstanden als potentieel escalerende situaties – waarbij communicatie via de WhatsApp ook een element kan zijn – en daarop te acteren.

Meer blogs van Paula Boshouwers:

Lees meer over:

Over Auteur

Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte in Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring onder andere in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). In haar blogs legt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe mediation werkt.