Opname telefoongesprek mag gebruikt in rechtszaak

0

De telefoongesprekken met haar werkgever die een werkneemster heeft opgenomen, mogen in de ontslagzaak als bewijs gebruikt worden. Eerder oordeelden rechters ook dat onrechtmatig verkregen bewijs in een ontslagzaak gewoon gebruikt mag worden.

De situatie

Een callcentermedewerkster met een tijdelijk contract tot 13 maart 2013 wordt in januari 2012 ziek. Er ontstaat een conflict rondom de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie. Uiteindelijk vraagt de werkneemster de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat het voortzetten van de arbeidsverhouding haar gezondheid schaadt. De werkgever zet haar steeds onder druk om weer aan het werk te gaan.

Het verweer
De werkgever vindt dat hij in het hele proces als goed werkgever heeft gehandeld en stelt dat als er wordt ontbonden, het bedrijf geen geld heeft voor een ontslagvergoeding. Verder vindt de werkgever dat de opnames van de telefoongesprekken die de werkneemster aanvoert als bewijs onrechtmatig verkregen zijn. Die opnames moeten daarom buiten beschouwing worden gelaten.

Het oordeel
De kantonrechter komt eerst tot de conclusie dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Voortzetting van de arbeidsrelatie zou de gezondheid van de werkneemster schaden. De vraag is dan of de werkneemster ook recht heeft op een vergoeding.

Hoge correctiefactor
Dat een werknemer zelf vraagt om ontbinding, neemt niet weg dat hij recht kan hebben op een vergoeding. De rechter vindt in dit geval een vergoeding met een hoge correctiefactor van C=3 redelijk omdat de werkgever, zonder een goede reden, de medische situatie van de werkneemster veel te laat heeft laten beoordelen: pas na 10 weken in plaats van na 6 weken, zoals de wet voorschrijft. Daarnaast heeft de verzuimbegeleidster van de werkgever zichzelf een oordeel aangemeten over de medische situatie van de werkneemster, de behandeling en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Verder is er druk op de werkneemster uitgeoefend om weer aan het werk te gaan, onder dreiging van het stopzetten van het loon, terwijl het UWV al had geoordeeld dat de werkneemster niet in staat was om voor 50% aan het werk te gaan. Dit blijkt onder andere uit de opgenomen telefoongesprekken. Tot slot is de werkgever niet goed omgegaan met het door het UWV en de bedrijfsarts geadviseerde exit-mediationtraject.

Opgenomen telefoongesprekken onrechtmatig bewijs?
De werkgever vindt dat de opgenomen telefoongesprekken niet als bewijs mogen dienen omdat het opnemen van de gesprekken een schending is van de persoonlijke levenssfeer van de werkgever en de verzuimbegeleidster. Maar de rechter ziet daar geen probleem. Het ging om een zakelijk gesprek, waarbij er geen privégegevens van de werkneemster werden vastgelegd zonder dat zij dat wilde. Het opnemen van de gesprekken had ook een legitiem doel en was een geschikt middel. Er was steeds discussie over de inhoud van de telefoongesprekken en dat wilde de werkneemster met de opnames voorkomen. De inbreuk op de levenssfeer van de verzuimbegeleidster is niet onevenredig in vergelijking met het belang van de werkneemster. Ook de waarheidsvinding weegt hier volgens de rechter zwaarder dan het belang van de werkgever.

Gegevens uitspraak:
JAR 2013/96, procedure in eerste aanleg bij kantonrechter Hoorn. Onderwerp: werknemersverzoek met hoge correctiefactor. Uitspraak van 27 februari 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.