JurisprudentieNiet nakomen re-integratieverplichtingen reden voor ontslag?

0

Een werkgever kan een werknemer die op de eerste afspraak met de bedrijfsarts niet komt opdagen, niet zomaar ontslaan. Maar bij volhardend gedrag heeft ontslag wel kans. In deze rechtszaak houdt de werkneemster zich structureel, op verschillende manieren niet aan haar re-integratieverplichtingen. Wat oordeelt de rechter?

Wat eraan voorafging

Een werkneemster werkt als verkoopmedewerkster bij een grote winkelketen. In december 2015 meldt ze zich ziek vanwege relatieproblemen. Half februari 2016 start ze weer maar als ze na een halve dag werken valt, meldt ze zich opnieuw ziek. Dat is het begin van een periode van vruchtloze pogingen van de werkgever om de werkneemster te laten re-integreren. Er zijn talloze oproepen van de werkgever en van bedrijfsarts, en diverse loonstops. Maar de werkneemster blijft lange tijd onbereikbaar voor de werkgever. En als de werkgever een deskundigenoordeel wil aanvragen, lukt dat niet omdat de medewerkster ook niet verschijnt op de oproep van het UWV.
Op 15 september 2016 dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Dan komt de medewerkster wel opdagen. De zaak wordt aangehouden om te bekijken of er alsnog een start kan worden gemaakt met de re-integratie. Het bureau dat al eerder bij de re-integratie betrokken was, pakt de zaak op en er wordt uiteindelijk afgesproken dat de medewerkster vanaf 20 december 2016 halve dagen gaat re-integreren. Ze werkt 3 halve dagen en verschijnt dan niet meer. Er volgen nog oproepen en een second opinion waaruit blijkt dat de medewerkster nog steeds 20 uur per week zou moeten kunnen re-integreren. Uiteindelijk vraagt de werkgever de rechter om de rechtszaak voort te zetten.

Hoe het afloopt

De rechter ontbindt, bijna negen maanden na het indienen van het ontbindingsverzoek, de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. De werkneemster krijgt geen transitievergoeding mee vanwege ernstige verwijtbaarheid aan haar kant.
Een arbeidsovereenkomst, zo oordeelt de rechter, kan tijdens ziekte alleen maar ontbonden worden als de werknemer zonder goede reden de re-integratieverplichtingen weigert na te komen en de werkgever de nodige inspanningen heeft gedaan om de werknemer tot nakoming te bewegen. Dat kan via oproepen, waarschuwingen en sancties zoals een loonstop. Hier is duidelijk sprake van het structureel niet nakomen van de verplichtingen. De rechter ziet hier ook geen omstandigheden die het ernstig verwijtbare gedrag van de werkneemster zouden kunnen rechtvaardigen. De werkneemster krijgt geen transitievergoeding.

In de praktijk

Een arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer ziek is, is geen gemakkelijke weg omdat het opzegverbod tijdens ziekte geldt. Pas als een werkgever er alles aan heeft gedaan om de werknemer te laten re-integreren en de werknemer zonder goede reden weigert daar aan mee te werken is het opzegverbod tijdens ziekte niet langer van toepassing.

Uitspraak: ECLI:NL:RAMS:2017:4365, juni 2017

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.