Blog‘Lessen van de re-integratieaanpak pilot Ziektewet’

0

Intensieve begeleiding leidt niet tot minder arbeidsongeschikten’ kopte Trouw eind september. Daarmee werd de re-integratieaanpak voor werknemers in de Ziektewet weggezet als ‘mislukt’. Maar is dat wel zo? Gevalletje glas halfvol of halfleeg, denkt OVAL-directeur Petra van de Goorbergh.

Trouw trok conclusies naar aanleiding van de evaluatie van drie experimenten in de sectoren land- en tuinbouw, transport en detailhandel. De arbo-rol en re-integratietaken voor zieke werknemers werden na beëindiging van hun tijdelijke contract overgeheveld van het UWV naar de sectoren. De zieke werknemers kregen intensieve begeleiding door arbodienst en re-integratiebedrijf aangestuurd vanuit de sectoren in plaats van de zeer beperkte begeleiding door het UWV.

Lessen uit de pilot

Feitelijk klopt de kop van Trouw: de experimenten leidden niet tot een verminderde WIA-instroom, maar er zijn wel veel dingen uit de pilots te leren. De uitkomsten zijn de moeite waard om verder in te zetten voor deze groep. Uit het experiment komen een aantal elementen waarvan we al jaren zien dat deze leiden tot een effectieve aanpak van verzuimbegeleiding en re-integratie. Alleen worden deze niet toegepast door het UWV.

Waar gaat het dan om? Belangrijke succesfactoren zijn het snelle contact met de bedrijfsarts, duidelijkheid over het poortwachterproces en het intensieve contact met de zieke werknemer en ex-werkgever. De ex-werkgever blijft in tegenstelling tot de reguliere aanpak bij het UWV in het vizier. Met aantoonbaar succes, in twee sectoren is 50 procent van de werkhervattingen bij de ex-werkgever.

Verkorte ziekteduur

De ziekteduur werd verkort van 55 tot 44 kalenderdagen. De kosten voor begeleiding in de sectoren waren hoger dan bij UWV. Logisch, gezien de intensiteit en gerichte begeleiding, maar dit leverde ook een netto-besparing op van tussen de € 1.200 en € 1.700. Het aantal pilotdeelnemers dat een WIA-uitkering aanvroeg was kleiner dan in de UWV-groep. Goed nieuws dus! Maar de toekenningskans van deze aanvragen was hoger. Daarom de facto geen lagere instroom in de WIA.

Het artikel in Trouw focust op het gelijk blijven van de WIA-instroom en trekt door de toonzetting van het artikel de conclusie dat re-integratie niet werkt. Een verkorte ziekteduur, kostenbesparing en werkhervatting bij de oude werkgever zijn wat mij betreft aanleiding om juist de aanpak voor ZW-werknemers door te zetten. Glas halfvol dus en werk voor het nieuwe kabinet!

  • De coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun plannen gepresenteerd in het regeerakkoord. Welke wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen we verwachten voor HR? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie heeft het regeerakkoord uitgeplozen en zet de belangrijkste punten op een rij in deze whitepaper. Download de whitepaper >>
Lees meer over:

Over Auteur

Petra van de Goorbergh is directeur bij OVAL, brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid. OVAL maakt duurzame inzetbaarheid werkend en staat voor vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief in werk.