PraktijkvraagHoe maakt u uw camerabeleid AVG-proof?

0

Wat mag wel en wat mag niet als het gaat om (verborgen) camera’s op de werkvloer en de privacy van werknemers? Is uw camerabeleid AVG-proof?

De wet over camera’s en privacy

Over het gebruik van (verborgen) camera’s op de werkvloer zijn geen specifieke regels in het arbeidsrecht opgenomen. Uiteraard geldt wel altijd – dus ook als het gaat om gebruik van camera’s – dat de werkgever zich als goed werkgever dient te gedragen.

De AVG

Op 25 mei 2018 treden nieuwe privacy regels inwerking. In feite komt het er op neer dat over de verwerking van persoonsgegevens goed moet worden nagedacht. Persoonsgegevens moeten niet worden verwerkt als daarvoor geen goede reden is. Elk bedrijf moet daarom bij iedere verwerking van persoonsgegevens nadenken. Is de verwerking rechtmatig? Is de verwerking doelmatig? Is de verwerking legitiem. Dat geldt ook voor het opnemen van werknemers op (verborgen) camera’s. Daarnaast moeten ondernemingen kunnen laten zien dat zij de persoonsgegevens optimaal beschermen.

De AVG over camera’s en privacy

Onder de AVG zijn de regels over het gebruik van camera’s op zich niet veranderd. Wat wel is veranderd is dat de werkgever moet registreren en documenteren wat hij doet en hoe hij dat doet. Het is daarom aan te raden dat de werkgever een overzicht bijhoudt. Daarom moet staan wanneer wordt opgenomen, waarom wordt opgenomen en hoe lang de beelden worden bewaard.

Gebruik van camera’s

Als een werkgever de werknemers wil controleren met behulp van camera’s, dan moet hij voldoen aan de eisen die de AVG daar aan stelt. De belangrijkste eisen zijn:

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een hele goede reden hebben om de camera’s te gebruiken. Die reden (het belang van de werkgever) moet zwaarder wegen dan het recht op privacy van de werknemer waar inbreuk op wordt gemaakt.

Doelmatig gebruik

De werkgever mag alleen die dingen op camera opnemen die nodig zijn om zijn doel te bereiken. Hij moet het gebruik dus zoveel mogelijk beperken. De werkgever mag bovendien alleen van camera’s gebruik maken als hij geen andere – minder ingrijpende – mogelijkheid heeft om zijn doel te kunnen bereiken.

Informatieplicht

Als een werkgever camera’s wil plaatsen op plekken waar werknemers gefilmd kunnen worden, dan moet hij de werknemers daar vooraf over infomeren. Dat kan bijvoorbeeld door dit op te nemen in een personeelshandboek. De werknemers kunnen ook per brief of per e-mail worden geïnformeerd.

Informatieplicht verborgen camera’s

Als een werkgever de mogelijkheid wil hebben om verborgen camera’s te plaatsen, dan zal hij dat toch eerst aan de werknemers moeten vertellen. Dat mag in algemene termen. In het personeelshandboek kan een werkgever bijvoorbeeld opnemen dat hij tijdelijk verborgen camera’s ophangt als hij een vermoeden heeft van een misstand.

Afzien van informatieplicht

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verborgen camera’s op te hangen zonder de werknemers daarover te informeren. Dat kan alleen als sprake is van een concreet vermoeden van onregelmatigheden. Bovendien mag er geen andere – minder ingrijpende – manier zijn om er achter te komen wat er aan de hand is. De werkgever zal de gefilmde medewerkers achteraf wel moeten informeren over het feit dat ze zijn gefilmd.

Ondernemingsraad

Als een onderneming een ondernemingsraad heeft, dan heeft deze instemmingsrecht. Dat instemmingsrecht heeft de or ook als het gaat om het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling over gebruik van (verborgen) camera’s.

Zie ook: Camera’s ophangen in het hele pand bij diefstal uit kassa?

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.