PraktijkvraagWettelijk minimumloon – wat wijzigt er in 2019?

0

De Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag regelt dat (bijna) alle werknemers die in Nederland werken altijd minimaal het minimum(jeugd)loon moeten verdienen. Twee keer per jaar worden de minimumlonen aangepast (per 1 januari en per 1 juli). Welke wijzigingen staan voor 2019 op stapel?

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon weer. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

  • € 1.615,80 per maand;
  • € 372,90 per week;
  • € 74,58 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 mee.

Het minimumjeugdloon is per leeftijd een afgeleide van het minimumloon:

Leeftijd Percentage

van het minimumloon

Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100% € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar 85% € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar 70% € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar 55% € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar 47,5% € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar 39,5% € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar 34,5% € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar 30% € 484,75 € 111,85 € 22,37

 

Wijziging per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon weer stijgen. Maar met ingang van 1 juli 2019 wijzigen ook de leeftijdsgrens van het minimumloon en van het minimumjeugdloon. Vanaf die dag hebben ook 21 jarigen recht op het minimumloon en vallen alleen werknemers van 20 jaar en jonger nog onder het minimumjeugdloon. Tegelijkertijd zal, om aansluiting te behouden, het minimumjeugdloon van 18-, 19- en 20-jarigen stijgen. De wijzigingen zien er als volgt uit.

Leeftijd Percentages per 1 juli 2019
22 jaar en ouder 100%
21 jaar van 85% naar 100%
20 jaar van 70% naar 80%
19 jaar van 55% naar 60%
18 jaar van 47,5% naar 50%
17 jaar 39,5%
16 jaar 34,5%
15 jaar 30%

 

Minimumloon voor werknemers met BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

 

Leeftijd Percentage

van het minimumloon

Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 993,70 € 229,35 € 45,87
19 jaar 52,5% € 848,30 € 195,75 € 39,15
18 jaar 45,5% € 735,20 € 169,65 € 33,93

 

Minimum(jeugd)loon per uur

De minimum(jeugd)loonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. De reden daarvan is dat het aantal uren dat in een sector of bedrijf(stak) per week wordt gewerkt van elkaar verschilt. In de ene sector wordt in een fulltime dienstverband 40 uur gewerkt en in de andere is 36 uur per week gebruikelijk. Vanwege deze verschillen, kan geen uniform minimum(jeugd)uurloon worden bepaald.

Zelf berekenen

Het wettelijk minimum(jeugd)uurloon zal steeds berekend moeten worden. Dat kan door het minimumweekloon te delen door het gebruikelijke aantal uren dat bij een fulltime dienstverband wordt gewerkt.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.