PraktijkvraagWerknemers willen flexibiliteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

0

Het is steeds lastiger om goed en gemotiveerd personeel aan te trekken. Daarom is het goed om arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken. Geld lijkt niet de belangrijkste trigger te zijn voor de mensen die we zoeken. Flexibiliteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn dat veel meer.

Naar flexibiliteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

Binnen onze ondernemingen werken we met vaste werktijden, vaste pauzes en vaste werkdagen. We zijn aan het inventariseren hoe we deze regels kunnen aanpassen, of eigenlijk loslaten. Maar met welke (wettelijke) regels moeten we daarbij rekening houden?

Werkuren

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dag werken. Hij mag bovendien maximaal 60 uur in een week werken. Dat mag hij echter niet elke week. Hij mag gemiddeld in een periode van vier weken maximaal 55 uur per week werken en in een periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week. Bij cao mag van deze regels worden afgeweken, maar een langere werkweek dan 60 uur mag nooit.

Pauzes

Als een werknemer 5,5 uur per dag werkt, dan heeft hij of zij recht op een half uur pauze. Is de werkdag 10 uur of langer, dan is de pauze ook een kwartier langer. De pauzes hoeven niet aaneengesloten te worden opgenomen, ze mogen ook worden opgehakt in stukjes van een kwartier. Het opnemen van pauzes mag niet aan het begin of aan het einde van de dag. De pauze moet de werkdag echt onderbreken.

Afwijken
Van de pauzeregels mag bij cao worden afgeweken. Wel moet altijd bij een werkdag van 5,5 uur minimaal een kwartier pauze worden gegeven. Werken zonder pauze mag soms ook. Als een werknemer alleen werkt en geen collega heeft die het werk even kan overnemen, dan is werken zonder pauze toegestaan. Dat geldt ook als het door de aard van het werk onmogelijk is om pauze te nemen.
Dit zal dan wel geregeld moeten zijn in een cao, in een bedrijfsregeling of in schriftelijke afspraken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging.

Uitzonderingen werkuren en pauzes

Zoals bij iedere regel, gelden ook diverse uitzonderingen op deze wettelijke regels, bijvoorbeeld:

Hoge lonen
Voor zowel de regels over werkuren als die over de pauzes geldt dat ze niet van toepassing zijn op medewerkers die drie keer het minimumloon of meer verdienen.

Bepaalde beroepen
Ook zijn sommige beroepen uitgezonderd van een aantal regels, bijvoorbeeld professionele topsporters, acteurs, artiesten en musici, maar ook medisch specialisten, als huisartsen en verpleeghuisartsen. Voor vrachtwagenchauffeurs gelden aparte rijtijden en rusttijden.

Zwangere werkneemsters
Voor zwangere werkneemster en werkneemsters die net zijn bevallen gelden juist strengere regels.

Kinderen jonger dan 18 jaar
Ook voor kinderen die nog geen 18 jaar zijn, zijn de regels strenger.

Vakantiedagen

Een aantal grote vooruitstrevende internationale bedrijven heeft ook het toekennen van een vast aantal vakantiedagen los gelaten. Dat geeft natuurlijk de ultieme flexibiliteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Als een werknemer het gevoel heeft dat hij op vakantie moet, dan moet hij gewoon gaan zonder zich druk te hoeven maken over zijn vakantiesaldo. Dat is het idee hierachter. In Nederland is het echter verplicht om een werknemer minimaal vier maal de arbeidsduur per week vakantie toe te kennen. Daarmee moet wel rekening worden gehouden.

XpertHR

Meer informatie over werk- en rusttijden? Of over flexibel werken en thuiswerken? Dat vindt u op XpertHR.

  • De arbeidsmarkt is zo krap dat een werkgever erg aantrekkelijk moet zijn om de juiste mensen aan te trekken. Tijdens het XpertHR College op 17 oktober geeft recruitmentexpert Gusta Timmermans tips. Meld u aan of download haar whitepaper!
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.