PraktijkvraagWat kun je doen als een werknemer aangeeft dat hij het te druk heeft?

0

Wat als één van jouw medewerkers aangeeft dat hij zijn werkdruk veel te hoog vindt en hij ‘op omvallen’ staat? Moet HR hier iets mee? En zo ja, wat?

Te hoge werkdruk! Moet een werkgever daar iets mee?

Het antwoord op deze vraag is een absolute ja! Zeker als werknemers aangeven dat ze ‘op omvallen’ staan of ‘het niet meer aan kunnen’, dan is het belangrijk dat de werkgever daar op een serieuze manier mee omgaat en actie onderneemt.

Zorgplicht

Een werkgever moet goed voor zijn werknemers zorgen. Hij moet er bijvoorbeeld op letten dat de werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Dat betekent niet alleen dat een werkgever moeten zorgen dat zijn medewerkers een valhelm dragen als ze op een bouwplaats rondlopen en dat ze een goede bureaustoel hebben. Het betekent ook dat de werkgever erop let dat werknemers niet ziek worden. En dat geldt voor zowel fysieke als mentale ziekte.

Zorgplicht mentale gezondheid

In artikel 3 lid 2 van de Arbowet is de regel te vinden dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk moeten behoeden voor psychosociale arbeidsbelasting. In artikel 1 lid 3 sub e staat de definitie van psychosociale arbeidsbelasting: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen” en in sub f staat weer de definitie van stress: “een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft”.

De bedrijfsarts

Kort gezegd moet de werkgever er dus voor zorgen dat zijn werknemers niet ziek worden van stress door een te hoge werkdruk. Als de werkdruk voor een werknemer te hoog is, dan moet de werkgever dus maatregelen te treffen. Maar eerst zal moeten worden onderzocht of de werkdruk voor de werknemer te hoog is en welke aspecten van het werk deze druk veroorzaken. Of de werkdruk voor een werknemer te hoog is, is aan de bedrijfsarts om te beoordelen. Stap 1 als een werknemer aangeeft dat de werkdruk hem teveel wordt, is dus een afspraak maken met de bedrijfsarts.

Maatregelen treffen

Als de bedrijfsarts constateert dat de werknemer inderdaad last heeft van stress als gevolg van werkdruk, dan zal de werkgever maatregelen moeten treffen. Hij zal er wellicht voor kunnen zorgen dat de werknemer meer wordt ondersteund of geassisteerd. Het beperken van het aantal opdrachten waar de werknemer aan werkt of het verlagen van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten kunnen ook opties zijn. Of het ontzien van de werknemer als het gaat om opdrachten met tijdsdruk of strakke deadlines.

Voorkomen is beter

Als meerdere werknemers aangeven dat zij het druk hebben of als een werkgever merkt dat hij veel van zijn medewerkers vraagt, dan is het vaak goed om daar in een vroeg stadium al naar te laten kijken. Over het algemeen geldt dat mensen die overspannen zijn of een burn-out hebben lang uit de roulatie zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar dat geldt in dit soort gevallen zeker.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht[1] om zijn werknemer(s) periodiek in de gelegenheid te stellen om een preventief medisch onderzoek te ondergaan. Dit kan een prima middel zijn om eventuele werkstress vroegtijdig te detecteren en aan te pakken.

Werkdruk in beeld

Hoewel de (bedrijfs)arts die het PMO verricht uiteraard geen individuele medische gegevens aan de werkgever mag doorgeven, mag hij de werkgever wel in algemene termen vertellen hoe het met de (mentale) gezondheid van zijn medewerkers is gesteld. Hij mag ook aangeven waar mogelijke gezondheidsrisico’s liggen en welke zaken binnen het bedrijf echt aangepakt moeten- en wellicht aangepakt kunnen worden. Dat kan zeer waardevol voor een onderneming zijn.

[1] Artikel 18 Arbeidsomstandighedenwet

  • Het is belangrijk dat medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Maar hoe vergroot u duurzame inzetbaarheid? U leest het in deze whitepaper.
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.