PraktijkvraagHoe gaat u om met liefdesrelaties op de werkvloer?

0

Het komt nogal eens voor: een relatie op de werkvloer. Dat kan heel mooi zijn, maar het kan ook voor lastige situaties, en soms zelfs voor grote problemen zorgen.

Vaak is de relatie zelf niet per se het probleem, maar wordt er over gelogen of gaat het om een relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte. Een voorbeeld van eerder dit jaar: oud procureur-generaal Marc van Nimwegen werd geschorst omdat hij jarenlang zweeg over zijn liefdesaffaire met hoofdofficier Bloos. Bloos is op haar beurt op ‘buitengewoon verlof’. Het OM heeft laten weten dat zij niet zal terugkeren in haar functie.

Het is uiteraard ontzettend belangrijk dat er een goed sfeer heerst onder het personeel. Dat bevordert de samenwerking. Anderzijds kan een te goede sfeer tussen twee collega’s ook tot grote problemen leiden. Zeker als een liefdesaffaire tussen een leidinggevende en een ondergeschikte ontstaat zoals bij Van Nimwegen en Bloos het geval was.

Liefdesrelaties

Natuurlijk kan een werkgever niet voorkomen dat twee mensen verliefd op elkaar worden. Hij kan evenmin voorkomen dat een leidinggevende en een ondergeschikte elkaar leuk vinden. Zelfs een liefdesaffaire tussen een medewerker en een medewerker van de concurrent of tussen een medewerker en de echtgenote van een andere medewerker zijn niet te voorkomen. In de jurisprudentie zijn best veel voorbeelden te vinden van dit soort zeer precaire liefdesaffaires. Bijvoorbeeld over een relatie die ontstaat in een team op een hogeschool, waarbij één van de geliefden tegen haar zin wordt overgeplaatst. Of de zaak waaruit blijkt dat het hebben van een gedragscode over wat acceptabel is tussen werknemers en cliënten niet voldoende is. Het blijkt dus een reëel probleem dat binnen een onderneming tot veel rumoer kan leiden.

Privédomein

Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan opleggen met wie hij privé wel of niet omgaat. Het liefdesleven en de relaties van werknemers behoren tot hun privédomein. Dat privédomein wordt beschermd door de Grondwet. Maar als door een liefdesaffaire problemen in de werkverhoudingen ontstaan, dan mag de werkgever wel ingrijpen. Dan moet hij wel kiezen voor de minst ingrijpende maatregel. Dus als hij één van de twee kan overplaatsen, dan mag hij niet voor ontslag kiezen. Werkgevers mogen ook van hun werknemers verlangen dat zij een liefdesrelatie die invloed heeft of kan hebben op het werk, melden aan de werkgever.

Protocol

Duidelijkheid is belangrijk als het gaat om liefdesaffaires die het werk raken. Een protocol waarin staat beschreven wanneer medewerkers welke relaties aan hun leidinggevende moeten melden is een goed begin. Werknemers weten waar ze aan toe zijn. De werkgever weet wanneer hij alert moet zijn en kan waar nodig maatregelen nemen. Bovendien kan de werkgever, zoals het OM bij Van Nimwegen en Bloos heeft gedaan, optreden als medewerkers zich niet aan de regels houden. Of als zij over een liefdesaffaire liegen of hebben gelogen.

Het protocol zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat (intieme) persoonlijke relaties met een collega onmiddellijk aan de leidinggevende gemeld moeten worden. Daarnaast kan er in worden opgenomen dat persoonlijke relaties tussen collega’s de kwaliteit van het werk nooit negatief mogen beïnvloeden. Ook kan worden bepaald dat persoonlijke relaties en een liefdesaffaire de sfeer op de werkvloer of de verhoudingen tussen alle collega’s onderling nooit negatief mogen beïnvloeden. Tot slot kan worden opgenomen dat de werkgever bevoegd is om passende maatregelen te nemen als die nodig zijn.

Dit soort bepalingen kunnen ook worden opgesteld voor persoonlijke relaties met concurrenten. Een relatie met een medewerker, directielid, eigenaar of anderszins betrokkene van een concurrent kan immers ook nogal precair zijn. Dat geldt ook voor persoonlijke relaties met klanten of leveranciers. Ook dan kan het noodzakelijk zijn om passende maatregelen te nemen. Dat kan natuurlijk alleen als de werkgever op de hoogte is van de persoonlijke relatie.

Whitepaper – Relaties op de werkvloer 

Liefde op de werkvloer kan heel mooi zijn, maar het kan ook voor lastige situaties, en soms zelfs voor grote problemen zorgen. Wat mag, kan en moet een werkgever daarmee? Speciaal voor Valentijnsdag heeft Mr. Edith van Schie een whitepaper geschreven voor het thema relaties op de werkvloer.

Download de whitepaper
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.