PraktijkvraagKan een werkgever een tropendienstregeling instellen zonder OR?

0

Het is de plicht van een werkgever zijn werknemers veilig en gezond te laten werken. Moet een werkgever voor het instellen van een tropenrooster eerst instemming van de OR hebben?

Wat zegt de wet over arbeidsomstandigheden?

In het arbeidsrecht en in de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers gezond en veilig kunnen werken. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is dat verder uitgewerkt. Qua werktemperatuur staat hierin dat een werkgever ervoor moet zorgen dat het werken bij een hoge temperatuur op de arbeidsplaats de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Als gezondheidsschade door de temperatuur kan ontstaan dan moet de werkgever zorgen voor maatregelen die die schade kan voorkomen. De wet spreekt over persoonlijke beschermingsmiddelen of beperken van de arbeidsduur of afwisseling waardoor niet constant in de ongunstige temperatuur wordt gewerkt.

Wat zijn de OR-regels?

Een ondernemer moet – onder meer – toestemming aan de OR instemming vragen als hij een arbeids- en rusttijdenregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken. Dat geldt ook voor regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Wat telt zwaarder?

De huidige weersomstandigheden nopen in sommige beroepen en in sommige functies op dit moment tot directe actie. Met het vragen van instemming aan de OR is simpelweg teveel tijd gemoeid. In dit geval prevaleren de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Als het dus in verband met de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers nodig is om een tropenrooster inwerking te stellen, dan mag de werkgever dat doen. Sterker nog, als de gezondheid van de werknemers in gevaar is, dan móét hij dat zelfs doen.

Tip voor de toekomst

Om in voorkomende gevallen te voorkomen dat hierover discussie ontstaat, kan aan de OR instemming worden gevraagd om een arbeidsomstandighedenregeling met betrekking tot weersomstandigheden inwerking te stellen. Hierin kan worden opgenomen onder welke omstandigheden een tropenrooster inwerking wordt gesteld, maar bijvoorbeeld ook wanneer – en bij welke functies – aanpassingen in de arbeidstijden/werkomstandigheden kunnen worden gemaakt bij extreem koud weer.

Wanneer is actie nodig?

Of – en zo ja – wanneer het ‘te warm’ is om te werken hangt af van de omstandigheden. Voor een stratenmaker is het met dit weer al snel te heet om (op reguliere werkuren) te werken. Als dat toch zou gebeuren, dan zou dat schadelijk zijn voor de stratenmakers. De werkgever moet in dat geval in actie komen. Voor mensen die in een kantoor met een goede airconditioner werken, is het helemaal niet te warm om te werken. Een tropenrooster is dan dus ook niet nodig. Een werkgever kan zijn medewerkers in dat geval dus ook niet verplichten om volgens een tropenrooster te werken.

Mogelijkheid bieden

Als de omstandigheden de werkgever niet verplichten om actie te ondernemen, dan kan hij de werknemers natuurlijk wel aanbieden om volgens een tropenrooster te werken. Op basis van vrijwilligheid, door medewerkers in de gelegenheid te stellen om eerder te beginnen of langer door te werken, is in dat geval natuurlijk alles goed.

  • Wilt u meer praktijkvragen inzien? In XpertHR vindt u vragen, antwoorden en voorbeelden over diverse HR-relateerde onderwerpen. 
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.