PraktijkvraagWat moet u regelen voor de compensatie transitievergoeding?

0

Sinds 5 juli 2018 ligt het wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte – na instemming ermee door de Tweede Kamer – bij de Eerste Kamer. Wat houdt het wetsvoorstel in? En wat moet u doen om uw recht op compensatie veilig te stellen? Maar eerst de (huidige) gang van zaken op een rijtje:

2 jaar loondoorbetalingsplicht en ontslagverbod

Een werkgever heeft de wettelijke verplichting om het loon van een langdurig zieke werknemer gedurende 2 jaar door te betalen. Tijdens deze loondoorbetalingsverplichting geldt een opzegverbod. Dat betekent – kort gezegd – dat een werkgever zijn zieke werknemer niet mag ontslaan zolang hij zijn loon moet doorbetalen.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als de loondoorbetalingsplicht ophoudt, dan geldt ook het opzegverbod niet meer. De werknemer mag dan dus worden ontslagen. De werkgever kan de werknemer vragen om in te stemmen met de opzegging van zijn dienstverband. Partijen kunnen ook samen beëindiging met wederzijds goedvinden overeenkomen. Dat kan door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan ook het UWV vragen om toestemming om het dienstverband met de werknemer te mogen opzeggen.

Transitievergoeding

Als een werkgever het dienstverband (dat minimaal 2 jaar duurde) opzegt, dan is hij de transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt ook bij opzegging van een dienstverband wegens langdurige ziekte. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden geldt die verplichting niet. Maar de werknemer zal daarmee meestal niet instemmen als hij niet minstens de transitievergoeding krijgt aangeboden.

Wat is het probleem?

Werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Zij moeten eerst 2 jaar loon doorbetalen. En daarna ook nog de transitievergoeding betalen. Velen, zo ook het kabinet, is dat met de werkgevers eens. Het (wets)voorstel is om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers. Het wetsvoorstel treedt, als alles volgens planning verloopt, pas in 2020 inwerking. Maar de regeling moet ook met terugwerkende kracht gaan gelden voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015. Dat is de datum waarop de transitievergoeding werd ingevoerd.

Veiligstellen van recht op compensatie

Wetende dat de regeling straks met terugwerkende kracht gaat gelden voor ontslagen vanaf 1 juli 2015, is het van belang op luid en duidelijk te documenteren welk bedrag bij ontslag aan een zieke werknemer wanneer is betaald. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd). Ook de wijze van beëindiging van het dienstverband maakt niet uit. Dus zowel bij einde van rechtswege, door opzegging, ontbinding of een vaststellingsovereenkomst ontstaat recht op compensatie.

De belangrijkste regels:

  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding op het moment waarop de loonbetalingsplicht eindigt.
  • Ook de op de transitievergoeding in mindering gebrachte kosten komen voor compensatie in aanmerking.
  • De compensatie is niet meer dan het bedrag van het tijdens de ziekte van de werknemer betaalde brutoloon.
  • Een periode van loonsanctie telt niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.
  • Als aan de werknemer een hogere beëindigingsvergoeding wordt betaald, dan komt ten hoogste het bedrag aan transitievergoeding voor compensatie in aanmerking.
  • Wilt u op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel? In de wetgevingskalender van XpertHR wordt precies bijgehouden wat de vorderingen zijn van wetsvoorstellen. Ook wordt uitgebreid uitgelegd wat het wetsvoorstel inhoudt en wat het gaat betekenen voor de praktijk. Bekijk de wetgevingskalender van XpertHR>>>
Lees meer over:

Over Auteur

mr. Edith van Schie

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.

Reageer