Onderwerp: Personeelshandboek

In een personeelsreglement zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen die niet in de individuele arbeidsovereenkomsten staan maar waar de werkgever zijn werknemers wel aan wil binden. Het personeelsreglement is in principe uniform; het geldt voor alle medewerkers binnen een onderneming. In een arbeidsovereenkomst kan de werkgever individuele en/of afwijkende afspraken met zijn werknemers maken. Een personeelshandboek kent geen vastgestelde vorm. Soms beslaat een personeelshandboek 150 pagina’s, soms maar 2. Ook het aantal onderwerpen dat in een personeelshandboek is opgenomen varieert van onderneming tot onderneming. Soms wordt zelfs maar één onderwerp behandeld. Meestal heet het in die gevallen een gedragsregel, reglement, protocol, aanwijzing of bedrijfsregel. Soms druisen regels in een personeelshandboek in tegen de regels die in een toepasselijke cao staan. In die gevallen gaan de cao-regels in principe voor op de regels die in een personeelsreglement staan. Uitzondering geldt normaal gesproken voor regels die in (voor de werknemer) gunstige zin afwijken van de cao-regels.

meer Artikelen over het onderwerp personeelshandboek

Personeelshandboek
4 vragen over het personeelshandboek

In een personeelshandboek staan de interne regels en richtlijnen van een organisatie. 4 vragen over het personeelshandboek, bedrijfsreglement, directiereglement, ondernemingsregeling, werknemersmanual of personeelsgids.

Algemeen
Voorbeeldformulier protocol melding misstanden

Werknemers mogen niet zomaar uw bedrijfsgeheimen prijsgeven. Maar soms kan de plicht om te spreken groter zijn dan de plicht om te zwijgen. Door de mogelijkheid om intern misstanden aan de kaak te stellen te (ge)bieden, kan veel ellende voorkomen worden. Een protocol melding misstanden (ook wel ‘klokkenluidersregeling’ genoemd) kan daarbij helpen.

Algemeen
Personeelshandboek als talentmagneet

HR-specialist Todd Raphael heeft zijn hand weten te leggen op het nieuwe personeelshandboek van investeringsmaatschappij The Motley Fool. Deze financiële dienstverlener houdt er een eigenaardig personeelsbeleid op na.