Het wordt menens met informatieplicht HR over pensioenen

0

De meeste pensioenvragen gaan langs de afdeling HR rechtstreeks naar de uitvoerder. Maar dat gaat veranderen, zeggen deskundigen in een radio-special over pensioen. Nieuwe pensioenregels dwingen HR in een actievere rol met een informatieplicht.

Waar vroeger eens in de zoveel tijd het onderwerp pensioen langskwam, ligt het tegenwoordig bijna continu op het bord van de HR-medewerker, zei Freek Bosse, hoofd HR van BASF Nederland in de eerste radio-uitzending over pensioen deze week. Bosse was een van de vijf gasten die in de studio van New Business Radio praatten over het verschuivende pensioenlandschap.

Spilfunctie

Een belangrijkere verandering is de nieuwe pensioencommunicatiewet uit 2015 die de werkgever een spilfunctie toebedeelde bij het vergroten van het pensioenbewustzijn. De wet noemt de werkgever expliciet als eerste aanspreekpunt. Bij alle HR-afdelingen is dit feit inmiddels wel doorgedrongen, zo blijkt uit de eerste resultaten van een pensioen-enquête onder HR-medewerkers, uitgevoerd door Nationale-Nederlanden en XpertHR Actueel. Bijna alle HR-professionals (ruim 93%) zijn zich zeer bewust van de relevantie van voorlichting aan werknemers over pensioen. Tegelijkertijd zegt de helft dat de eigen kennis tekortschiet om vragen over pensioen goed te beantwoorden. Ook blijkt het lastig om werknemers te interesseren voor dit onderwerp.

Zorgplicht

Werkgevers die de pensioencommunicatie niet serieus genoeg nemen, lopen risico op pensioenclaims. Zo oordeelde eerder dit jaar het Gerechtshof  dat een accountantskantoor zijn zorgplicht had geschonden toen het overging op een nieuwe pensioenregeling. De eindloonregeling (met gegarandeerde pensioenen) werd vervangen door een premieregeling, waarvan de resultaten tegenvielen. De werkgever werd veroordeeld tot een schadevergoeding aan de drie werknemers die de zaak hadden aangespannen. De werkgever had volgens de rechter moeten wijzen op de extra risico’s en mocht zich niet verschuilen achter de pensioenadviseur die de situatie te rooskleurig had voorgesteld. De werkgever heeft het schadebedrag vervolgens wel kunnen verhalen op de pensioenadviseur.

Wijzigingen

Per 1 januari 2018 wordt opnieuw de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dat is volgens Michael Visser, hoofdredacteur van Pensioen & Praktijk, voor veel bedrijven een natuurlijk moment om een pensioenregeling te wijzigen. Daarbij is er ook nog iets veranderd voor bedrijven die een premieregeling hebben. Die wordt variabeler: de uitkeringen zijn niet meer altijd een vast bedrag, maar kunnen bijvoorbeeld meebewegen met beleggingsresultaten. Visser voorziet dat dit leidt tot een hoop nieuwe pensioenproducten. Sinds dit jaar bestaat er ook een nieuw type pensioenfonds: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Al die ontwikkelingen kunnen voor werkgevers een overweging zijn om de huidige regeling eens tegen het licht te houden.

Bedrijfstakpensioen

In verreweg de meeste bedrijven is nog sprake van verplichte bedrijfstakpensioenregelingen. Maar dat ontslaat HR nog niet van een actieve rol. Doordat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog gaan en vaak niet meer synchroon lopen, zijn daarover op de werkvloer meer vragen te verwachten, denkt Michael Visser. In vrijwel alle pensioenregelingen zijn keuzes te maken rond de pensioendatum, zoals eerder, later of in deeltijd met pensioen gaan. Die keuzes hebben naast financiële gevolgen ook een directe invloed op de werkrelatie en passen in die zin ook bij het takenpakket van HR.

  • In de eerste online radio-uitzending van XpertHR Actueel en Nationale Nederlanden praatten HR-directeuren en pensioenexperts onder leiding van hoofdredacteur Yolanda Stil over hoe het veranderende pensioenlandschap en de gevolgen voor HR. Hoe ga je om met de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid van werknemers en het toenemend aantal keuzes dat zij moeten maken? Hoe betrek je medewerkers voor wie pensioen niet meer dan een ver-van-mijn-bed-show is? De radio-uitzending ‘Pensioen Power’ op 14 november is hier >>> terug te luisteren.

Lees ook de interviews over pensioen met de HR-directeur van BASF, zijn collega bij Capgemini en de directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden.

Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.